Fodgængerovergang med 'forskudt' overgang

Fodgængerovergangen på Kongevejen ved Blovstrød Byvej var oprindeligt planlagt med forskudt overgang på midterhellen - dette ser nu ikke ud til at kunne udføres

Udsnit af NIRAS' plan, som viser den brede grønne kile (vor to huse er fjernet) med stiforbindelsen - markeret med rødt - over Kongevejen ved Blovstrød Byvej.

Udsnit af NIRAS' plan, som viser den brede grønne kile (vor to huse er fjernet) med stiforbindelsen - markeret med rødt - over Kongevejen ved Blovstrød Byvej.

Teknik- og Planudvalget har tidligere oplyst overfor AOB, at fodgængerovergangen på Kongevejen ved Blovstrød Byvej ville blive udført med et rækværk på midterhellen med forskudt overgang, for at sikre at de gående stopper op på midterhellen. Det blev oplyst, at det var en løsning, som er udført bl.a. flere andre steder i kommunen.

Et eksempel på hvordan man med rækværk på midterhellen sikrer, at gående stopper op på hellen og zikzakker sig over kørebanen. Som forholdene nu er udført, kan dette ikke etableres ved fodgængerovergangen ved Blovstrød Byvej.

Et eksempel på hvordan man med rækværk på midterhellen sikrer, at gående stopper op på hellen og zikzakker sig over kørebanen. Som forholdene nu er udført, kan dette ikke etableres ved fodgængerovergangen ved Blovstrød Byvej.

Man ville specielt sikre denne overgang, da den bliver et af de forbindelser, som bl.a. skolesøgende børn fra den nye bebyggelse på vestsiden af Kongevejen vil benytte. Overgangen får på sigt direkte cykel- og gangsti-forbindelse fra de grønne arealer mellem de kommende bebyggelser og over til Blovstrød Byvej. Jf. ovenslående illustration, som er et udsnit af NIRAS' plantegning.

Det ser dog ikke ud til, at denne oprindelige plan med forskudt overgang i midterhellen kan gennemføres, som projektet nu er udført. 

AOB vil forelægge problematikken for Teknik og Drift.
 

Denne artikel er i serien "Bemærkninger til den renoverede Kongevej".

LÆS OGSÅ:
1 - Hastighedsskiltningen er ikke i orden
2 - Kommunen har lyttet til skiltekritikken
3 - Bussen blokerer totalt for udsynet
4 - 50 km i timen på Kongevejen
5 - Også midt på dagen er der bilkøer
6 - P-båsene er ikke optimale
7 - Svingbane for kort til Bakkedraget
8 - Indkørsel til Statoil har skabt cykelulykker
9 - Udrykningskøretøjer tvinges til at køre på cykelsti og fortov
10 - Så starter "den Grønne Byport"
11 - Man skal køre mod syd for at komme mod nord
12 - Hastigheden overholdes ikke
13 - Hvorfor er venstresvingsbanen til kroen så lang?