P-båsene overfor Blovstrød-bageren er ikke optimale

AOB har forslag til kommunen, der vil kunne forbedre parkeringsforholdene ud for bageren

Mellem de to parkeringspladser er der udført en hævet chausséstensmarkering, som forhindrer, at en lidt større varebil kan komme ind og parkere. Samtidig er granit-hjørnerne meget skarpe. Foto: AOB

Mellem de to parkeringspladser er der udført en hævet chausséstensmarkering, som forhindrer, at en lidt større varebil kan komme ind og parkere. Samtidig er granit-hjørnerne meget skarpe. Foto: AOB

Hvis man sænker chausséstensmarkeringen ned i plan med parkeringsbåsenes asfaltbelægning, bliver det meget lettere at manøvrere ind og parkere. Samtidig bør man også afrunde de skarpe kantstenshjørner. Fotomanipulation: AOB

Hvis man sænker chausséstensmarkeringen ned i plan med parkeringsbåsenes asfaltbelægning, bliver det meget lettere at manøvrere ind og parkere. Samtidig bør man også afrunde de skarpe kantstenshjørner. Fotomanipulation: AOB

Rustikbageren har - siden han åbnede sin butik her på Kongevejen - søgt om tilladelse til at få et par parkeringspladser overfor butikken til sine kunder, som kommer kørende nord fra. De bilister, som kommer syd fra, kan parkere i bagerens gård. Men kommunen afslog den gang at ville udføre parkeringspladserne - selvom der var rigelig med plads.

Svære at benytte
Da renoveringen af Kongevejen kom på tale, blev der i ét af forslagene vist to pladser, som ønsket af bageren, og de er som bekendt nu også etableret.

Beklageligvis er de svære at benytte med lidt større biler, idet det er umuligt at bakke ind pga. den undertiden stærke trafik på dette sted. Hvis der er tale om f.eks. en varevogn - så kan den næsten ikke komme ind, idet der er udført en markering af hævede chaussésten mellem de to p-båse. Den er i niveau med den høje kantsten, hvilket man som bilist ikke kan passere, hvis man vil skåne sine dæk, jf. nedenstående foto. Endvidere er der meget skarpe granitkantstens-hjørner, som man ligeledes skal holde sig fra.

Her er 'synderen' mellem de to parkeringspladser overfor bageren: Den hævede markering mellem de to p-båse er udført af chaussésten og er i niveau med den høje kantsten, hvilket gør, at den ikke kan passeres, hvis man vil skåne sin bildæk. Den bør sænkes ned i plan med asfaltbelægningen. Foto: AOB

Her er 'synderen' mellem de to parkeringspladser overfor bageren: Den hævede markering mellem de to p-båse er udført af chaussésten og er i niveau med den høje kantsten, hvilket gør, at den ikke kan passeres, hvis man vil skåne sin bildæk. Den bør sænkes ned i plan med asfaltbelægningen. Foto: AOB

Man kan måske synes, at det er et lille problem, men Maj-Britt Jørgensen fra Rustikbageriet, fortæller til AOB, at tilsyneladende er parkeringsbåsene pænt lange, men i praksis er de svære at komme ind på, da man ikke har tid/mulighed for at bakke ind, og der er et højt 'bump' i midten med meget skarpe granitkanter ligesom kanstens-hjørnerne er udformet.

Maj-Britt Jørgensen siger videre: "Der er flere af vore kunder, som finder parkeringsløsningen for problematisk, og undertiden oplever man underlige parkeringssituationer med varevogne, som holder meget mærkeligt.

Der er kunder, der spørger om det er parkeringspladser - da der ikke er nogen markering for dette. Der holder også lastbiler/biler med trailer engang i mellem henover 'bumpet'. Som de siger - hvordan skal jeg ellers komme ind og få min morgenmad?"

"I øvrigt skal man passe på sin bildør, at den ikke bliver påkørt, når man stiger ud ved den smalle parkeringsbås, idet de øvrige biler kører hurtigt og tæt forbi," slutter Maj-Britt Jørgensen.

Vi har følgende forslag:
1) Sænk granitmarkeringen mellem de to p-pladser ned i plan med parkeringernes asfaltbelægning - så kan man meget lettere manøvrere ind på plads - uden at få sine dæk ødelagt. Og man kan stadig se markeringen, der fortæller, at der er tale om to p-pladser.

2) Skift de skarpe granithjørner ud med afrundede hjørne-kantsten, som er udført flere andre steder på den renoverede strækning.
 

Denne artikel er i serien "Bemærkninger til den renoverede Kongevej".

LÆS OGSÅ:
1 - Hastighedsskiltningen er ikke i orden
2 - Kommunen har lyttet til skiltekritikken
3 - Bussen blokerer totalt for udsynet
4 - 50 km i timen på Kongevejen
5 - Også midt på dagen er der bilkøer