Udrykningskøretøjer tvinges til at køre på cykelsti og fortov

På den nyrenoverede Kongevej har der været flere episoder, hvor ambulancer med udrykning måtte køre på cykelstien og fortorvet pga. af bilkøer

Mindst tre gange har det været nødvendigt for udrykningskøretøjer at benytte cykelsti og fortov for at kunne komme frem på den nyrenoverede Kongevej. Manipuleret foto: AOB

Mindst tre gange har det været nødvendigt for udrykningskøretøjer at benytte cykelsti og fortov for at kunne komme frem på den nyrenoverede Kongevej. Manipuleret foto: AOB

Vi har stillet spørgsmålet før og gentager det nu: "Hvordan skal udrykningskøretøjer kunne komme frem på den nyrenoverede Kongevej, når der er lange bilkøer for den nordgående trafik?"

En af AOBs læsere, Lone Drewsen, som bor umiddelbart ud til Kongevejen, fortæller, at hun tre gang har set ambulancer med udrykning ikke har kunnet komme frem på grund af den lange bilkø. Cirka ud for det gamle busstoppested - over for Statoil - vælger chaufføren at trække ind på cykelstien og fortorvet for at køre inden om den lange bilkø - og formegentlig først ved Sortemose-T-krydset svinge ud igen på den normale kørebane.

Det er ikke en holdbar løsning, og hvad sker der, hvis der er cyklister og/eller gående på det pågældende tidspunkt?

Teknik- og Planudvalget har tidligere oplyst overfor AOB, at springet mellem den endelige asfaltbelægning (som udlægges til foråret) og chausséstens-midterhellen vil blive meget lille - men når man nærmere undersøger forholdene på stedet, vil der stadig være et spring ved de skarpe granitsten på 3-4 cm. Og problemet er, at udrykningkøretøjer heller ikke fremover kan benytte midterhellerne som 'overhalingsbane', idet der for enden af de enkelte heller altid står en påbudstavle (med pil), som vil spærrer for køretøjet.

Så der er kun én løsning: Cykelstien og fortovet til de udrykningskøretøjer, som hurtig skal frem!
Alternativt må kommunen sørge for, at venstresvingsbanen ved Sortemose-T-krydset bliver forlænget og lysreguleringen bliver justeret. Vi henviser bl.a. til artiklen: Også midt på dagen er der bilkøer.

Et udrykningskøretøj kan ikke benytte midterhellen som en 'overhalingsbane' pga. de påbudstavler, som står for enden af hellerne. Foto: AOB

Et udrykningskøretøj kan ikke benytte midterhellen som en 'overhalingsbane' pga. de påbudstavler, som står for enden af hellerne. Foto: AOB