Man skal køre mod syd for at komme mod nord

To parcelister på Kongevejen kan ikke komme til Allerød uden at køre mod syd

  Beboerne på Kongevejen 11 skal svinge mod syd for at komme til Allerød eller Hillerød,   pga. den gennemgående hævede midterhelle. Foto: AOB

Beboerne på Kongevejen 11 skal svinge mod syd for at komme til Allerød eller Hillerød, pga. den gennemgående hævede midterhelle. Foto: AOB

  Beboerne på Kongevejen 13 skal svinge mod syd for at komme til Allerød eller Hillerød pga. den gennemgående hævede midterhelle. Foto: AOB

Beboerne på Kongevejen 13 skal svinge mod syd for at komme til Allerød eller Hillerød pga. den gennemgående hævede midterhelle. Foto: AOB

I sin tid, da kommunen forelagde oplægget til den nyrenoverede Kongevej opdagede nogle beboere, som bor på Kongevejens vestlige side, at de med det nye forslag - med en gennemgående midterhelle af hævede brosten - ikke kunne svinge til vestre for at komme nordpå - til Allerød eller Hillerød.

Dette forhold påtalte de overfor kommunen, som lovede, at dette problem ville blive ændret i projektet. Tiden gik, og først da brolæggerne var langt fremme i udførelsen, gik det op for beboerne, at de var "låst inde", når de skulle mod nord. De rettede derfor en ny henvendelse til kommunen, som oplyste, at de blot skulle køre mod syd - ned forbi Statoil-tanken og udføre en u-vending ved den kommende byport.

Denne løsning virker ikke realistisk, idet det ikke er muligt med den nye vejudformning at udføre en u-vending uden at være til stor gene for de øvrige trafikanter - man skal længere mod syd helt uden for Blovstrød for at kunne tage en u-vending på Kongevejen - og man bliver nødt til at køre til højre ind i græsrabatten for at afvente og passe på den øvrige trafik.

AOB foreslår
Den eneste realistiske løsning vi kan se, er at køre ind på Statoil-tanken og ud igen og her svinge til venstre mod nord! 
 

Denne artikel er i serien "Bemærkninger til den renoverede Kongevej".

LÆS OGSÅ:
1 - Hastighedsskiltningen er ikke i orden
2 - Kommunen har lyttet til skiltekritikken
3 - Bussen blokerer totalt for udsynet
4 - 50 km i timen på Kongevejen
5 - Også midt på dagen er der bilkøer
6 - P-båsene er ikke optimale
7 - Svingbane for kort til Bakkedraget
8 - Indkørsel til Statoil har skabt cykelulykker
9 - Udrykningskøretøjer tvinges til at køre på cykelsti og fortov
10 - Så starter "den Grønne Byport"