Så starter "Den Grønne Byport" med 40 km/t

Man har længe afventet udførelsen af "Den Grønne Byport", som bliver indkørslen til Blovstrød - nu starter entreprenøren!

Det er en temmelig lang vejstrækning, der bliver involveret i byporten - et lille stykke syd-øst for Statoil og ud til den nye placering af Blovstrød-byskiltet, og cyklisterne bliver midlertidig henvist til den modsatte side af Kongevejen. Foto: AOB

Det er en temmelig lang vejstrækning, der bliver involveret i byporten - et lille stykke syd-øst for Statoil og ud til den nye placering af Blovstrød-byskiltet, og cyklisterne bliver midlertidig henvist til den modsatte side af Kongevejen. Foto: AOB

I går startede entreprenøren med at sætte afspærringer op på Kongevejen for at påbegynde udførelsen af "Den Grønne Byport", som Allerød Kommune kalder den. Der har været indhentet priser fra forskellige entreprenører på projektet, og nu er kontrakten endelig kommet på plads. 

Kun 40 km/t
Arbejdet betyder, at man nu igen kun må køre 40 km/t på den delstrækning, som arbejdet omfatter. Det er et pænt langt stykke, der skal arbejdes på - et lille stykke syd-øst for Statoil og ud til den nye placering af Blovstrød-byskiltet, og cyklisterne bliver nu henvist til den modsatte side af vejen.

"Den Grønne Byport" blev på et tidspunkt rykket længere mod syd-øst (ca. 20 meter), så der blev mere plads til en venstresvingsbane til Drabæk Huse, og samtidig blev selve byporten mere homogen. Men træerne i midterhellen blev slagtet. Ændret planløsning og tekst: AOB

"Den Grønne Byport" blev på et tidspunkt rykket længere mod syd-øst (ca. 20 meter), så der blev mere plads til en venstresvingsbane til Drabæk Huse, og samtidig blev selve byporten mere homogen. Men træerne i midterhellen blev slagtet. Ændret planløsning og tekst: AOB

En tredjedel af træerne i byporten slagtes
Oprindeligt var der tale om, at byporten skulle udføres med 9 træer - 3 træer i hver side og 3 stk. i midten mellem de to kørebaner. Siden har NIRAS droppet de tre træer i midterhellen. Man oplyste, at man ikke kunne overholde vejreglerne, idet afstanden fra vejbanekanten til en fast genstand skulle være min. 1,0 meter. Endvidere mente man ikke at de midterste træer ville få de rigtige vækstbetingelser pga. de øvrige træer.

AOB undersøgte nærmere de to påstande, som viste sig ikke at holde i virkeligheden:
   
1. - Bredden af midterhellen er 2,45 m . Hvis man regner med, at træet ad åre får en diameter på 25 cm, vil der være en afstand fra vejbanekanten til kanten af træstammen på 1,10 m. Da vejreglerne - i flg. oplysninger fra Forvaltningen - kræver en minimumafstand på 1,0 meter, er der således ingen problemer - vejtræets diameter kan faktisk blive op til 45 cm i diameter og stadig overholde afstandsreglerne.

2. - Kommunen mente, at midtertæerne ville få dårligere vækstbetingelser i relation til de øvrige træer. Dette argument er dog helt uforståeligt og ikke korrekt. AOB har talt med en stor anderkendt planteskole, som netop producerer store vejtræer, og de har udtalt, at det er det rene vrøvl. De øvrige træer vil ikke påvirke midtertræerne. Et eksempel kan bl.a. ses ved Allerød Rådhus på Engholm Parkvej - jf. nedenstående foto.

"Den Grønne Byport" i Blovstrød havde man forventet blev noget i retningen af den beplantning, som er udført ved Allerød Rådhus på Engholm Parkvej. Her lider midtertræerne ikke under dårlige vækstbetingelser - tvært imod. Foto: AOB

"Den Grønne Byport" i Blovstrød havde man forventet blev noget i retningen af den beplantning, som er udført ved Allerød Rådhus på Engholm Parkvej. Her lider midtertræerne ikke under dårlige vækstbetingelser - tvært imod. Foto: AOB

AOB mener
Vi har tidligere sagt - og mener stadig, at det, som kommunen har kaldt "Den Grønne Byport" i Blovstrød, nu bliver en 'tam' løsning, og det vil aldrig blive en GRØN byport. Vi må nu afvente resultatet og se, når træerne er plantet og en gang til foråret er sprunger ud!

 

Denne artikel er i serien "Bemærkninger til den renoverede Kongevej".

LÆS OGSÅ:
1 - Hastighedsskiltningen er ikke i orden
2 - Kommunen har lyttet til skiltekritikken
3 - Bussen blokerer totalt for udsynet
4 - 50 km i timen på Kongevejen
5 - Også midt på dagen er der bilkøer
6 - P-båsene er ikke optimale
7 - Svingbane for kort til Bakkedraget
8 - Indkørsel til Statoil har skabt cykelulykker
9 - Udrykningskøretøjer tvinges til at køre på cykelsti og fortov