Kildesorteringen bliver en "Grøn løsning" - men er det også en "Køn løsning"?

Kommunen arbejder nu på et forslag, hvor vi får endnu en plastboks, som er beregnet til pap. Og det vil givetvis koste ekstra for alle.

Alt tyder på, at hver villaejer nu får endnu en plastbeholder. Ud over   det nuværende   s  ækkestativ (med dagrenovation for   almindeligt køkkenaffald) får vi tre plastbeholdere - i stedet som tidligere oplyst to - idet der nu også bliver en beholder for pap. Manipuleret foto: AOB

Alt tyder på, at hver villaejer nu får endnu en plastbeholder. Ud over det nuværende sækkestativ (med dagrenovation for almindeligt køkkenaffald) får vi tre plastbeholdere - i stedet som tidligere oplyst to - idet der nu også bliver en beholder for pap. Manipuleret foto: AOB

KILDESORTERING  Vi har tidligere skrevet flere artikler om den kommede kildesortering (LÆS HER), som vil blive indført til næste år i hele Allerød Kommune. For villaejerne vil det betyde, at vi nu får en ekstra beholder til pap, og man får således i alt op til fire-fem bokse - hvoraf en/to er de nuværende beholdere for almindelig køkkenaffald. De øvrige tre 140 liter-bokse er til 1) glas/metal, 2) plast/papir og nu 3) den nye beholder til pap. 

Det er tidligere blevet oplyste, at kildesorterings-ordningen er frivillig, men alle skal være med til at betale til det ny system. I første omgang var der tale om en ekstra-pris på ca. 460 kr./husstand/år, men da der nu er tilkommet en ekstra boks for pap bliver der et tillæg på ca. 90 kr./husstand/år, og hertil kommer så prisen for køb af selve beholderen.

Behandles på tirsdag
Det kan oplyses, at byrådet tidligere i år (den 22. februar) har godkendt kildesorterings-pricippet, men forslaget til endnu en beholder for pap er ny og skal først behandles i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget nu på tirsdag, den 10. april.

Forvaltningen lægger ikke op til, om udvalget synes, at der er tale om en god idé med opstilling af endnu en plastbeholder ved hver parcel - udvalget skal blot tage stilling til afregningsprincippet.

I dagsordenen opstilles således 2 forslag man alene skal tage stilling til: 
-  Forslag 1:
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at papbeholderen betales solidarisk af alle.
-  Forslag 2:
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at papbeholderen betales af de, der tilmelder sig ordningen.

Administrationens forslag: Forvaltningen anbefaler forslag 1.