Elektronisk vandmåler til alle Blovstrød-borgere

Dit vandværk er begyndt at udskifte de gamle mekaniske målere med nye elektroniske, som vandværket fremover vil fjernaflæse.

Fordelen ved den nye digitale vandmåler er bl.a., at forbrugerne fremover slipper for den årlige aflæsningen af vandmåleren. Aflæsningen vil Blovstrød Vandværk klare digitalt, ved en fjernaflæsning fra vejen, som fremover vil ske hver den 1. januar.

Fordelen ved den nye digitale vandmåler er bl.a., at forbrugerne fremover slipper for den årlige aflæsningen af vandmåleren. Aflæsningen vil Blovstrød Vandværk klare digitalt, ved en fjernaflæsning fra vejen, som fremover vil ske hver den 1. januar.

VANDMÅLER   Blovstrød Vandværk fortsætter udskiftningen af de gamle vandmålere til moderne digitale af slagsen. Fordelen er bl.a. at vi som forbrugere fremover slipper for den årlige aflæsningen af vandmåleren. Aflæsningen vil Blovstrød Vandværk klare digitalt, ved en fjernaflæsning fra vejen, som vil ske hver den 1. januar.

Vandværksbestyrer, Kurt Nielsen, oplyser til AOB, at boligerne i de nye bebyggelser på den anden side af Kongevejen (Drabæk Huse, Frugtlunden og Grønningen) alle vil få monteret den nye digitale vandmåler. Vandværket har allerede udskifte ca. 220 mekaniske målere til digitale målere, og i år bliver udskiftningen foretaget på følgende veje her i Blovstrød:

Drabæksvej-Toften-Lundegårdsvej-Kløvervej-Læhegnet-Lucernevej-Lupinvej-Vindbygårdsvej-Engvej-Klintevej-Valmuevej-Elmevej-Parkvej-Pilegårdsvej-Kildebakken-Bakketoppen-Østreteglværksvej-Sortemosevej-Skovvejen-Sandholmgårdsvej-Smedgyden-Møllestien-Bakkedraget Kongevejen-Kærvej og de steder, hvor måleren, er anbragt i en målerbrønd.

"Resten af vandmålere udskiftes til næste år," oplyser Kurt Nielsen.