Lokalplansændringer ved Netto

Netto får snart mulighed for etablering af en ny indkørsel direkte fra Kongevejen.

Illustrationsplan fra lokalplanforslaget, som viser den nye overkørsel direkte fra Kongevejen til Netto, og som udføres ved parkeringspladsens udvidelse mod syd. Fremhævede tekster: AOB

Illustrationsplan fra lokalplanforslaget, som viser den nye overkørsel direkte fra Kongevejen til Netto, og som udføres ved parkeringspladsens udvidelse mod syd. Fremhævede tekster: AOB

LOKALPLAN  Økonomiudvalget vedtog for et år siden, at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til en ny lokalplan for Kongevejen 28 og 32. Baggrunden var, at Netto på Kongevejen 32 ønskede at udvide butikkens parkeringsplads ved at inddrage Kongevejen 28. Lokalplanforslaget ligger nu på dagsordenen hos Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, som behandler sagen i dag, tirsdag, den 10. april.

Sagsbeskrivelsen
Lokalplanen - benævt 1-142 - har bl.a. til formål at give mulighed for en udvidelse af Nettos parkeringsareal og samtidig give en ny vejadgang fra Kongevejen til p-arealet.

Netto har tidligere indgået en betinget købsaftale med ejeren, entreprenør Willy M. Christensen, af Kongevejen 28, og byrådet godkendte den 27. april - sidste år - at boligen på Kongevejen 28 kunne nedlægges.

Med den nye lokalplan muliggøres en ny vejadgang direkte fra Kongevejen til Nettos p-areal, hvilket forventes at mindske generne af kørende trafik på Byagervej. Der vil dog fortsat være vareindlevering, hvor det sker i dag. Det er dog planen, at butikkens lastbiler fremover skal køre ind fra Kongevejen.

To nye parkeringsområder
Som vi tidligere har omtalt , så opfører Allerød Kommune en ny børneinstitution (Blovstrød Børnehus) ud mod Kongevejen og lige syd for Netto (LÆS HER), og anlægger efterfølgende en ny parkeringsplads - med indkørsel fra Byagervej - på en del af den grund, hvor den nuværende børneinstitution ligger, og som på sigt bliver nedlagt. Der bliver således tale om to nye parkeringsområder.

Forslaget til den nye lokalplan vil give mulighed for at skabe en adgang for gående/cykler mellem Nettos parkeringsplads og den nye børneinstitution – samt en gennemkørsel for biler mellem Nettos parkering og kommunens nye p-pladser.

På den måde kan adgangsforholdene til både butikken og børneinstitutionerne forbedres – og parkeringspladserne kan udnyttes fleksibelt.

3 meter høj skiltepylon
I det nye lokalplanforslag fremgår det endvidere, at i tilknytning til den nye adgang fra Kongevejen får Netto lov til at opsætte en skiltepylon i en højde x bredde på 3 x 1,2 meter. 

Udvalget skal indstille forslaget til den nye lokalplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet for udsendelse i en offentlig høring, der skal ligge til kommentering i 4 uger regnet fra datoen for offentliggørelsen.