Det er en god idé med kildesortering, men...

Alt tyder på, at der indføres kildesortering i hele kommunen til næste år, men der stilles en række spørgsmål til den praktiske løsning.

Konsekvensen bliver, at hvert p  arcelhus og nogle rækkehuse   skal have ekstra to nye affalds-beholdere stående ved ejendommens indgangsparti  . Foto: Ballerup Kommune

Konsekvensen bliver, at hvert parcelhus og nogle rækkehuse skal have ekstra to nye affalds-beholdere stående ved ejendommens indgangsparti. Foto: Ballerup Kommune

SPØRGSMÅL  Der har været en del reaktioner på vores tidligere artikel om den kommende sortering af vores køkkenaffald LÆS HER. De fleste reaktioner har været positive, men der er dog kommet en række praktiske spørgsmål med hensyn til placering og størrelser på affaldsbeholderne, som bliver nødvendig, hvis man vil følge forslaget 100%.

Vi bringer her syv typiske spørgsmål, som AOB har modtaget, og som miljøchef Niels Erik von Freiesleben fra 'Natur og Miljø' har svaret på:

1. spørgsmål) Som man læser forslaget, så skal man fremover i alt have 3 beholdere stående ved sit indgangspart, hvor man har udsorteret: 1) papir, 2) plast, 3) glas, 4) metal samt 5) 'almindeligt' køkkenaffald. Er det korrekt?

SVAR: Parcelhuse og nogle rækkehuse får tilbudt to nye 2-kammerbeholdere. Disse supplerer det sækkestativ til dagrenovation (også kaldet det almindelige køkkenaffald), som står ved husstanden i forvejen. Der sorteres papir og plast i den ene 2-kammerbeholder. I den anden 2-kammerbeholder sorteres glas og metal. Rækkehusområder med pladsproblemer og etagebebyggelser får alternativt fælles containerløsninger.

2. spørgsmål) Det er blevet oplyst, at vognene, som skal afhente affaldet, kun har to affaldsrum til opbevaring af affaldet. Vil det så sige, at vognen kun kan håndtere en to-kammer-beholder ad gangen og derfor skal kommer tre gange for at få tømt alle 3 affaldsbeholdere - og vil det så ske samme dag?

SVAR: Skraldebilen tømmer en beholder ad gangen. Det er nødvendigt for at holde affaldet adskilt, da skraldebilen kun har to rum. Beholderne til genanvendeligt affald tømmes med forskellig hyppighed. Det sikrer, at ordningen bliver så omkostnings-effektiv som muligt. -Se også svar på spørgsmål 5. 

3. spørgsmål) Hvad er de fysiske mål på beholderne. Der er en brochure, som oplyser: B= 59 cm, D= 73 cm, H= 110 cm. Er det de rigtige mål?

SVAR: Målene passer stort set, men de kan variere en lille smule - alt efter hvilket firma, der kommer til at levere beholderne. 

4. spørgsmål) Er beholderen til almindelig køkkenaffald lige så stor som de øvrige beholdere?

SVAR: Dagrenovation (også kaldet almindeligt køkkenaffald) skal i sækkestativet, som det plejer.

5. spørgsmål) Som det er oplyst, vil to-kammer-beholderne - som udgangspunkt - tømmes en gang om måneden. Hvor tit vil man tømme beholderen med almindeligt køkkenaffald?

SVAR: Sækkestativet med dagrenovation bliver tømt som nu: en gang om ugen. Tømmefrekvensen for de nye affaldstyper er endnu ikke helt fastlagt, men bliver højst sandsynligt hver 3. uge for papir og plast og hver 8. uge for glas og metal.

6. spørgsmål) Der står oplyst, at hvis man vil være med i ordningen, så koster det ca. 460 kr/år. Vil det sige, at hvis man ikke er med i ordningen, så koster det ikke noget?

SVAR: Det er oplægget til byrådet, at alle kommer til at betalte til ordningen. Det er til gengæld frivilligt, om man vil benytte sig af den. Grunden til at alle skal betale er, at alle - ifølge Allerød Kommunes regulativ for husholdningsaffald - er forpligtiget til at sortere affaldet for at sikre, at ressourcerne kan genbruges. Hvis man ikke ønsker at benytte den nye ordning, kan man i stedet benytte genbrugspladsen.

7. spørgsmål) Skal boksene på afhentningsdagen stå max. 5 meter fra skel, og kan man (som i dag) betale ekstra, hvis de står fx 6-7 meter fra fortorvet?

SVAR: Der forventes forskellige priser afhængigt af, hvor de nye beholdere står på tømmedagen (fx op til 5 m fra skel eller op til 20 m fra skel). Da beholderne er på hjul, kan de placeres, hvor man vil på grunden imellem afhentningerne, men på tømme-dagen skal de placeres på et fast sted (standplads).

Tømmefrekvensen for de nye affaldstyper bliver højst sandsynligt hver 3. uge for papir og plast og hver 8. uge for glas og metal, mens d  agrenovationen bliver tømt som nu: en gang om ugen. Foto: Rudersdal Kommune

Tømmefrekvensen for de nye affaldstyper bliver højst sandsynligt hver 3. uge for papir og plast og hver 8. uge for glas og metal, mens dagrenovationen bliver tømt som nu: en gang om ugen. Foto: Rudersdal Kommune

Som det fremgår af illustrationen, kan man vælge, om man vil have to, én eller slet ingen 2 -kammer-beholder  men kun s  ækkestativet med dagrenovation for   almindeligt køkkenaffald. Illustration: Rudersdal Kommune

Som det fremgår af illustrationen, kan man vælge, om man vil have to, én eller slet ingen 2-kammer-beholder men kun sækkestativet med dagrenovation for almindeligt køkkenaffald. Illustration: Rudersdal Kommune

Andre spørgsmål:
Vi har også modtaget andre spørgsmål, som man må kalde 'detaljer', og som vi nok skal behandle, men først senere, når vi kommer noget tættere på udrulningen af projektet. Det er spørgsmål som:
"Hvad hører til 'almindeligt' køkkenaffald: F.eks. papirsbleer, støvsugerposer, køkkenrulle-papir, husholdningsfilm, alu-folie, flamingoemballage, konserves, brugte batterier og el-pærer?"  

Byrådet behandler sagen på torsdag
'Natur og Miljø' gør opmærksom på, at sagen først besluttes endeligt på byrådets møde den 22. februar, og at der frem mod at ordningerne sendes i udbud kan forekomme mindre justeringer. Der vil efterfølgende løbende komme uddybende materiale, når byrådet har truffet beslutning.