Nyt konstruktivt forslag til fjernvarmelinieføringen

Forslag til en kortere og billigere løsning, som sikrer, at man ikke skal grave supercykelstien op igen

Af ovenstående plan er den af AOB foreslåede løsning markeret med en grøn linie. Hovedforsynings-ledningen skal ligge i et trace langs med Kongevejen, og erstatter den blå punkterede linieføring, der bl.a løb i en snoet linie gennem det militære område, men som forsvaret ikke kunne acceptere. Som det ses: er den grønne linie kortere end den blå punkterede. Forslag: AOB

Af ovenstående plan er den af AOB foreslåede løsning markeret med en grøn linie. Hovedforsynings-ledningen skal ligge i et trace langs med Kongevejen, og erstatter den blå punkterede linieføring, der bl.a løb i en snoet linie gennem det militære område, men som forsvaret ikke kunne acceptere. Som det ses: er den grønne linie kortere end den blå punkterede. Forslag: AOB

KONSTRUKTIV  AOBs artikler om den kommede fjernvarmledning til Blovstrød, som ville medføre en opgravning af den nyanlagte supercykelsti på en delstrækning af Kongevejen, har givet mange reaktioner.

En kortere og billigere løsning
Ingen har forstået, at det skal være nødvendigt at lægge forsyningsledningen, hvor supercykelstien nu er etableret. AOB har arbejdet videre med sagen og set på I/S Norfors oprindelige forslag, og her kommer vi nu med et ny konstruktiv løsning, hvor hovedforsyningsledningen bliver væsentlig kortere (og dermed billigere at udføre) end det oprindelige forslag, jf. ovenstående plan.

Idéen er, at forsynningsledningen føres i et trace ved siden af Kongevejen hen til Circle K, og derefter føres den videre bag tankstationen og bl.a. bag om Rema 1000 og Blovstrød Kro, som I/S Norfors tidligere selv har foreslået. Der bliver ved denne løsning således ikke tale om, at man på nogen del af strækningen skal gribe ind i den nyrenoverede supercyklesti.

Erik Lund svarer:
AOB har forelagt forslaget for formanden for Klima- og Miljøudvalget, Erik Lund, som siger: "Af sagen, der behandles på byrådets møde i morgen, fremgår det, at 'Traceet for fremføring af fjernvarmerørene er ikke endelig fastlagt, men traceet forventes lagt i samarbejde med berørte parter efter nærmere forhandling.' Det er således for tidligt at have en mening om placeringen af ledningen, da den jo netop ikke er fastlagt endnu.

Hertil replicerer AOB:
Det er korrekt at traceet for fjernevarmerørene ikke er endelig helt fastlagt endnu, hvilket også fremgår af vor artikel af den 27. marts.

"Men i I/S Norfors' Projketforslag (1. revision) står der dog følgende: 'Det forventes, at hovedledningen langs Kongevejen lægges, så vidt det er muligt, i øvelsesterrænet eller rabatten langs vejen. På de strækninger uden mulighed for dette anlægges ledningen i offentlig vej (cykelstien)'. Denne bemærkning støttes også helt klart af I/S Norfors' Bilag 1 - Forventet hovedledningstracé.

I/S Norfors' plantegning fra projektforslagets reviderede udgave viser, at hovedforsynings-ledningen i hele sin udstrækning er planlagt liggende langs Kongevejen.

I/S Norfors' plantegning fra projektforslagets reviderede udgave viser, at hovedforsynings-ledningen i hele sin udstrækning er planlagt liggende langs Kongevejen.

Af projektforslaget fremgår det således, at man har til hensigt at lægge ledningen i offentlig vej (supercykelstien) på en del af strækningen, hvorfor AOB mener, at det på nuværende tidspunkt er rigtigt, at 'råbe vagt i gevær' og komme med en - efter vor menig - konstruktiv 'redning' af linieføringen.

Sagen behandles i morgen aften af byrådet.

LÆS OGSÅ:
Supercykelsti skal graves op
Undgå at pille ved supercykelstien