Dele af den nyrenoverede cykelsti på Kongevejen skal graves op igen

Fjernvarmeforsyningen fra Birkerød til Blovstrød skal i en delstrækning lægges ned i Kongevejens nyrenoverede supercykelsti

Bl.a. denne del af supercykelstien skal graves op igen, for at give plads for lægning af en hovedfjernvarmeledning, der føres fra Birkerød og frem til Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og svømmehallen. Foto: AOB

Bl.a. denne del af supercykelstien skal graves op igen, for at give plads for lægning af en hovedfjernvarmeledning, der føres fra Birkerød og frem til Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og svømmehallen. Foto: AOB

KOORDINERING  Den fine nye supercykelsti, som netop er blev færdiganlagt i efteråret, skal nu graves op igen, idet der skal lægges en hovedfjernvarmeledning ned - frem til bl.a. Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal. Man vil i størst mulig omfang nedlægge den nye fjernvarmeledning i et trace ved siden af Kongevejsanlægget - hvilket bl.a. kan etableres ud for de militære arealer, men der er strækninger ved den nyrenoverede Kongevej, hvor det vil gå ud over supercykelstien.

Indsigelser fra forsvaret
Oprindeligt var I/S Norfors' forslag, at fjernvarmeledningen, som fremføres fra Birkerød, skulle sno sig gennem det militære område et stykke fra Kongevejen, men det har forsvaret modsat sig af flere årsager. Bl.a. fremhæves det, at fjernvarmeledningen vil være sammenfaldende med et kloakeringsprojekt på Høvelte Kaserne, som forventes udført i år. Endvidere finder forsvaret det uhensigtsmæssigt at traceet snor sig gennem øvelsesterrænet, som kan medføre fremtidige gener i forhold til den militære brug af terrænet. 

Revideret forslag
Grundet disse indsigelser har I/S Norfors i projektforslagets 1. revision ændret placeringen af hovedforsyningsledningen og lægger den nu langs Kongevejen - jf. nedenstående plan. Det bør dog bemærkes, at traceet ikke er 100% fastlagt, men det forventes lagt i samarbejde med de berørte parter efter nærmere forhandling. Det er dog givet, at det kan ikke undgås, at det vil gå ud over supercykelstien, som det fremgår af Norfos egen redegørelse. 

Som det fremgår af I/S Norfors' reviderede plan, følger hovedforsyningsledningen Kongevejen (rød linie) og passerer bl.a. Circle K, Rema 1000 og Blovstrød Kro. I det oprindelige forslag snoede forsyningslinien sig gennem øvelsesterrænet   (blå stiplet linie). Tekster: AOB

Som det fremgår af I/S Norfors' reviderede plan, følger hovedforsyningsledningen Kongevejen (rød linie) og passerer bl.a. Circle K, Rema 1000 og Blovstrød Kro. I det oprindelige forslag snoede forsyningslinien sig gennem øvelsesterrænet (blå stiplet linie). Tekster: AOB

Fem forsyningsområder
De fem områder, der i første omgang skal tilsluttes fjernvarmenen, er tre af kommunens ejendomme (Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal) samt de to boligområder Frugtlunden (rækkehuse) og Grønningen (parcelhuse). Det oplyses endvidere, at den planlagte nye daginstitution ved Blovstrød Skole vil tilsvarende med fordel kunne tilkobles fjernvarmen.

Efter projektets tidsplan forventes levering af varmen at blive påbegynt pr. 1. januar 2018 til række- og parcelhusene på Grønningen og ellers i løbet af varmesæsonen 2017/18 til de kommunale ejendomme. 

I/S Norfors' projektforslag skal behandles af byrådet nu på torsdag, den 30. marts.


LÆS OGSÅ: Fjernvarme til Blovstrød