Undgå at pille ved supercykelstien på den nyrenoverede Kongevej

Vi skrev i gå, at fjernvarmeprojektet, der skal godkendes af byrådet på torsdag,     kræver opgravning af bl.a den nye supercykelsti. AOB har et alternativt forslag

Supercykelstien eller de nyanlagte fortove skal brydes op igen, hvis fjernevarmeforsyningen skal følge det reviderede projektforslag. Men AOB har en alternativ løsning. Foto: AOB

Supercykelstien eller de nyanlagte fortove skal brydes op igen, hvis fjernevarmeforsyningen skal følge det reviderede projektforslag. Men AOB har en alternativ løsning. Foto: AOB

ALTERNATIV  Den fine nye supercykelsti, som netop er blev færdiganlagt sidste efterår, skal på en delstrækning nu graves op igen - hvis byrådet på torsdag godkender I/S Norfors reviderede projektforslag uden bemærkninger. Det viser nemlig, at hovedfjernvarmeledningen - som føres frem til bl.a. de kommunale ejendomme i Blovstrød - delvis skal lægges i supercykelstien. 

Forhistoren er denne: 
Oprindeligt viste Norfors' forslag, at man ville undgå at lægge hovedfjernvarmeledningen i den nyrenoverede Kongevej, idet man førte ledningen gennem det militære øvelsesterræn og vider gennem de nye boligarealer og op bag Blovstrød Kro. Jf. nedenstående forslag 1.   

Forslag 1:  Hovedforsyningsledningen snor sig gennem det militære øvelsesterræn og holder sig væk fra Kongevejen og føres bl.a. bag om kroen. Tekst: AOB

Forslag 1: Hovedforsyningsledningen snor sig gennem det militære øvelsesterræn og holder sig væk fra Kongevejen og føres bl.a. bag om kroen. Tekst: AOB

Dette projektforslag havde forsvaret imidlertid flere indsigelser i mod. Bl.a. blev det fremhævet, at fjernvarmeledningen vil være sammenfaldende med et kloakeringsprojekt på Høvelte Kaserne, som man forventer bliver udført i år. Endvidere fandt forsvaret det uhensigtsmæssigt, at traceet snoede sig gennem øvelsesterrænet, som kunne medføre fremtidige gener i forhold til den militære brug af terrænet. 

På grund af disse indsigelser fra forsvaret reviderede Norfors forslaget, som gjorde, at hovedforsyningsledningen i stedet blev ført langs Kongevejen - hele vejen, og på visse strækninger ville det medføre, at man skulle bryde den nyetablerede supercyklestien op igen. Jf. nedenstående forslag 2. 

Forslag 2:  Hovedforsyningsledningen føres langs Kongevejen med det til følge, at bl.a. supercykelstien skal brydes op igen fra Circle K og videre mod nord. Tekst: AOB

Forslag 2: Hovedforsyningsledningen føres langs Kongevejen med det til følge, at bl.a. supercykelstien skal brydes op igen fra Circle K og videre mod nord. Tekst: AOB

Det vil være en pinlig historie, hvis man skal bryde den helt nye supercykelsti op igen for at lægge fjernvarmerør. Cyklestien vil aldrig blive som ny igen - den vil altid have ar i overfladen og ikke være en ideel supercykelsti. 

Simpel løsning
Men der er en simpel løsning på problemet ved at kombinere de to forslag 1 og 2. Jf. nedenstående forslag 3.

Forslag 3:  Ved dette forslag vil placeringen af hovedforsyningsledningen tilgodese forsvarets ønsker, idet ledningen lægges i et trace langs Kongevejen. Ved Drabækken føres ledningen langs matrikelskellet frem til linieføringen, som foreslået ved forslag 1. Man undgår herved helt problemerne med opgravning af Supercykelstien og evt. fortove. Tekst og forslag: AOB

Forslag 3: Ved dette forslag vil placeringen af hovedforsyningsledningen tilgodese forsvarets ønsker, idet ledningen lægges i et trace langs Kongevejen. Ved Drabækken føres ledningen langs matrikelskellet frem til linieføringen, som foreslået ved forslag 1. Man undgår herved helt problemerne med opgravning af Supercykelstien og evt. fortove. Tekst og forslag: AOB

Murphys første lov lyder: Hvis noget kan gå galt, vil det gå galt
I/S Norfors' reviderede projektforslag skal behandles af byrådet nu på torsdag, den 30. marts. AOB's forslag kan frit benyttes!

LÆS OGSÅ ARTIKLEN FRA I GÅR: Supercykelsti skal graves op