Var borgermødet en tynd kop te?

En del Blovstrød-borgere mener, at det stort opslåede borgermøde, som blev afviklet i sidste uge vedr. de nye boligbebyggelser var noget af en skuffelse

"Formanden for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer, gav ikke de forskellige projektmagere megen tid til at præsentere deres projekter," mente flere af tilhørerne. Det var med stopur, at de hver kun fik tildelt 10 minutter til at redegøre for deres byggerier. Foto: AOB

"Formanden for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer, gav ikke de forskellige projektmagere megen tid til at præsentere deres projekter," mente flere af tilhørerne. Det var med stopur, at de hver kun fik tildelt 10 minutter til at redegøre for deres byggerier. Foto: AOB

SKUFFELSE  Som vi skrev forleden dag, var det et tilløbsstykke, da Allerød Kommunen indkaldte til orienteringsmøde på Blovstrød Skole om de nye byggeprojekter i Blovstrød og om renoveringen af Kongevejen samt kommunens visioner i Blovstrød som helshed. Små 200 borgere var mødt op, hvilket betød, at mange måtte stå op langs væggene i Festsalen. 

Små 200 interesserede var mødt frem, hvilket betød, at mange måtte stå op langs væggene i Festsalen. Foto: AOB

Små 200 interesserede var mødt frem, hvilket betød, at mange måtte stå op langs væggene i Festsalen. Foto: AOB

Hvad fik man ud af mødet?
Og hvad fik man så at vide? De, der i forvejen havde sat sig ind i projekterne - bl.a. ved at læse artiklerne i AOB - fik ikke noget nyt at vide. Og de borgere, som for første gang skulle orientere sig om de fire projekter, der var tale om, fik ikke meget ud af de minutter der var afsat til præsentationen af de enkelte byggerier.

En stor oversigtsplan ville have været god
Som en borger sagde: "Kommunen burde i første omgang have vist en stor oversigtplan og anskueliggjort, hvor de fire projekter lå i forhold til de eksisterende veje og bygninger (Kongevejen, Sortemosevej, Østre Teglværksvej, XL-byg, Blovstrødhallen, NEFF og Circle K).

Mere tid til gennemgang
Dernæst skulle de forskellige foredragsholdere have haft meget mere tid til at gennemgå de enkelte boligprojekter. Pga. af den korte tid, der var afsat til denne del af aftenens orientering, blev man nødt til at jappe igennem de enkelte projekter."

Gangen ved Festsalen var propfyldt med borgere, som ville stille mange spørgsmål. Foto: AOB

Gangen ved Festsalen var propfyldt med borgere, som ville stille mange spørgsmål. Foto: AOB

Ikke mulighed for at stille spørgsmål
Som en anden borger sagde, så var det virkeligt dårligt, at der ikke var mulighed for at stille spørgsmål ved projektgennemgangen: "Det ville have været rart, hvis der kunne være blevet stillet spørgsmål i selve salen, således at ikke alle skulle spørge om de samme ting ved standene."

Kommunens visioner?
En bemærkning, der blev hørt flere gange var, at aftenen måske mere var rettet mod nye lejere/købere – end det var rettet med en orientering til Blovstrød-borgerne, der gerne vil vide, hvad der sker i området som helhed og som havde spørgsmål til de store visioner byrådet har for Blovstrød, som Jesper Hammer havde lovet i følge allerødnyt.dk.

Man kunne eksempelvis have fortalt, at der var afsat 40 millioner kr. til en ny daginstitution  i Blovstrød, som skal stå klar til næste år, og der på sigt vil blive opført et plejehjem ud for XL-byg, samt at der meget snart vil blive etableret en stiforbindelse fra Kongevejen frem til Blovstrøds enge. Endelig kunne man have oplyse at Kongevejs-renoveringen vil fortsætte i år frem til Sjælsø Allé.

Ingen oplysninger om den nordlige del af Kongevejs-renoveringen
Kommunen havde også en stand i den propfyldte gang. Men man kunne ikke få oplyst noget om forlængelsen af Kongevejs-renoveringen, som der ellers var lagt op til i pressemeddelelsen. Det eneste man kunne vise, var en plan over den del af Kongevejen, som nu var renoveret, men det havde ikke nogen større interesse, for det havde man jo allerede kunnet se i 1:1 på stedet. 

Var borgermødet en tynd kop te?
 

LÆS VORES TIDLIGERE ARTIKLER OM DE FIRE PROJEKTER HER:
Lokalplanforslag for Drabæk Huse
Lokalplanforslag for Teglskoven
Lokalplanforslag for Grønningen (Grønningen og Frugtlunden)