40 millioner til ny daginstitution i Blovstrød

Det forventes, at byrådet i aften godkender, at der frigives 500.000 kr. til den første fase i processen til etablering af en ny daginstitution i Blovstrød

I aften forventes det, at byrådet godkender, at der frigives 500.000 kr. til den første fase i processen til etablering af ny daginstitution i Blovstrød. Foto: AOB

I aften forventes det, at byrådet godkender, at der frigives 500.000 kr. til den første fase i processen til etablering af ny daginstitution i Blovstrød. Foto: AOB

DAGINSTITUTION  Allerød Byråd har i budgettet afsat 40 millioner til etablering af ny daginstitution i Blovstrød. Der er afsat 20 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018. 

Klar til brug i 2018
I sagsbeskrivelsen står bl.a. anført følgende: "Af budgetforliget for 2017-20 fremgår, dels at udviklingen i Blovstrød skal ske i én samlet plan, dels at der skal bygges en ny daginstitution i Blovstrød, som skal stå klar til brug i 2018, og der skal ske en bred inddragelse af alle interessenter, og der er afsat i alt 40 mio. kr. til projektet." 

Første fase
Idéfasen er første fase i ejendomsstrategien. Her skal ske en afklaring af behov, indhentning af inspiration, opstilling af løsningsscenarier samt brugerdialog om skitse til en samlet plan.

Byrådet anmodes i aften om, at der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til at igangsætte arbejdet med en samlet plan for Blovstrød, herunder brugerinddragelse og programmering af ny daginstitution.

Det forventes, at bevillingen går glat igennem ved aftenens byrådsmøde.