Entreprenøren har lyttet til bilisternes kritik

Entreprenøren har omgående rettet den 'tætte' afskærmning ved udkørslen fra Blovstrød Byvej efter bilisternes kritik

Som det fremgår af billedet, har entreprenøren rettet den yderste tætte afskærmning ved udkørslen fra Blovstrød Byvej ved Kongevejen. Det var nærmest livsfarligt, at komme ud på Kongevejen, hvis man skulle til venstre mod Birkerød. Foto: AOB

Som det fremgår af billedet, har entreprenøren rettet den yderste tætte afskærmning ved udkørslen fra Blovstrød Byvej ved Kongevejen. Det var nærmest livsfarligt, at komme ud på Kongevejen, hvis man skulle til venstre mod Birkerød. Foto: AOB

Forleden dag skrev vi om Blovstrød-bilister, som klagede over afskærmningen ved udkørslen fra Blovstrød Byvej til Kongevejen.

Kongevejsrenoveringen
Entreprenøren - Barslund A/S - er som bekendt nu i fuld gang med renoveringen af fortovene og cyklestierne på Kongevejen, og i øjeblikket er man bl.a. i gang på strækningen fra Blovstrød Byvej og op forbi Blovstrød-Bageren. Dette har medført, at de må henvise de gående og cyklisterne til det modsatte fortov ud for Blovstrød Byvej, men denne henvisning var udført meget uheldig. Hvis man skulle til venstre mod Birkerød, kunne man ikke orientere sig om den trafik, som kom nordfra.

AOB  har kontaktet entreprenøren
Mange borgere har fulgt op på vor artikel og bekræftet, at det var nærmest livsfarligt at komme ud på Kongevejen. AOB har derfor på stedet kontaktet formanden for entreprenørfirmaet, Barslund A/S, Peter Brauer Andersen, som erkendte, at det var et forhold, som de ikke havde været opmærksom på. Omgående rettede man fejlen, således, at den yderste tætte afskærmning blev erstattet med lodrette markeringer, således at man nu kan se de nordfra kommende bilister.

Hastighedsmålinger
Peter Bauer Andersen håber, at denne løsning er acceptabel, men gør samtidig opmærksom på, at mange bilister kører alt for stærkt i dette arbejdsområde og overholder slet ikke de 40 km/t, som i øjeblikket er den tilladte max.hastighed. Man overvejer at kontakte politiet for i perioder at få sat en fotovogn op.

Færdig før sommerferien
Tidsplanen for projektet siger i øvrigt, at selve vejanlægget er planlagt færdigt inden sommerferien, men plantningen af de mange træer sker først til efteråret.

LÆS OGSÅ: En farlig afskærmning