Orienteringsmøde om indbrud i Blovstrød

Nordsjællands Politi har udsendt en invitation til et orienteringsmøde om indbrud til alle formænd for de 17 grundejerforeninger, der i dag findes i Blovstrød 

Nordsjællands Politi har nu udsendt en invitation til et orienteringsmøde her i Blovstrød, og skriver i den anledning: 
Borgerne i Blovstrød har efterspurgt mere viden og bedre redskaber til at øge trygheden i lokalområdet. Derfor har Nordsjællands Politi indgået et samarbejde med Allerød Kommune for at øge de forebyggende initiativer såsom Nabohjælp og sikringsrådgivning, der kan være med til at forhindre indbrud samt øge trygheden i lokalområdet.

Formænd og næstformænd
Politiet oplyser videre: "Nordsjællands Politi ønsker i den forbindelse at invitere formænd og næstformænd fra de 17 grundejerforeninger i Blovstrød til et møde i forbindelse med tryghedsindsatsen i Blovstrød. Hvis I ikke selv kan deltage, er I velkomne til at sende en repræsentant.

Hensigten med mødet er at klæde formænd og næstformænd på således, at de kan tage koncepterne med tilbage til deres respektive generalforsamlinger, og på den måde nå så mange borgere som muligt. 

Mødet afholdes i Sportscaféen
Mødet bliver afholdt den 10. februar kl.19:00-21:00 i Blovstrødhallens Cafeteria - 'Sportscaféen'. Der vil blive serveret noget koldt og varmt at drikke til mødet.

Dagsordenen for mødet bliver som følger:

  •   Hvad er indbrudssituationen, og hvad gør politiet?

  •   Hvordan sikrer man bedst sin bolig?

  •   Nabohjælp – det gode naboskab.

  •   Hvad er tryghed, og hvad kan vi selv gøre?"

Mødet vil give konkret viden om Nabohjælp, sikringsrådgivning samt konkrete værktøjer til at arbejde med tryghed i lokalområdet. Initiativer og værktøjer, som I vil kunne viderebringe på generalforsamlingerne i jeres respektive foreninger.

Man håber meget, at borgerne har lyst til og mulighed for at deltage i dette arrangement. Hvis man bliver forhindret i at deltage, bedes man give besked til politiet.