En farlig afskærmning

Entreprenøren er i fuld gang med renoveringen af fortovene på Kongevejen, men afskærmningen ved Blovstrød Byvejs udkørsel er dødsensfarlig 

Kommer man som bilist på Blovstrød Byvej og skal ud på Kongevejen for at køre til venstre mod Birkerød, har man et stort problem: Man kan nemlig ikke se den trafik, som kommer nord-fra, før man er helt ude på Kongevejens nordgående kørebane. En meget farlig situation. Foto: AOB

Kommer man som bilist på Blovstrød Byvej og skal ud på Kongevejen for at køre til venstre mod Birkerød, har man et stort problem: Man kan nemlig ikke se den trafik, som kommer nord-fra, før man er helt ude på Kongevejens nordgående kørebane. En meget farlig situation. Foto: AOB

Entreprenøren er i fuld gang med at renovere fortovene og cyklestierne på Kongevejen, og i øjeblikket er de i gang på strækningen fra Blovstrød Byvej og op til Blovstrød-Bageren. Dette medfører, at de må henvise de gående og cyklisterne til det modsatte fortov, men denne henvisning er udført meget uheldig. 

Dødsensfarlig situation
En Blovstrød-borger har henvendt sig til AOB og gjort opmærksom på, at når man som bilist kommer fra Blovstrød Byvej og skal ud på Kongevejen for at dreje til ventre mod Birkerød, kan man ikke orientere sig for den nordfra-kommende trafik. Entreprenørens afskærmning er tæt og afskærmer synsmæssigt for trafikken - helt fra Rema 1000. Man må således køre helt ud på Kongevejens nordgående kørebane for at se, om der er 'fri bane'. Dette er en dødsensfarlig situation.

Læseren mener, at entreprenøren bør flytte afskærmingen noget længere mod nord - alternativt udføre en 'åben' afskærmning. 

Borgeren mener i øvrigt, at det er forløberen for den situation, som vil opstå, når der holder en bus ved det fremtidige busstoppested.  

Entreprenørens afskærmning dækker for al den trafik, som kommer fra nord - helt oppe fra Rema 1000. Markeringen bør ændres til en 'åben' afskærmning - alternativt flyttes den noget længere mod nord. Foto: AOB

Entreprenørens afskærmning dækker for al den trafik, som kommer fra nord - helt oppe fra Rema 1000. Markeringen bør ændres til en 'åben' afskærmning - alternativt flyttes den noget længere mod nord. Foto: AOB