Nu starter arbejdet med børnehus 2, Bøgelunden

Entreprenøren er nu valgt og er gået i gang med detailprojekteringen. Det forventes, at opførelsen på stedet starter lige efter sommerferien.

Som det fremgår af illustrationen, bliver der tale om en 2-etages bygning med et asymmetrisk saddeltag. Bygningen er planlagt med røde tegl på både facade og tag. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Som det fremgår af illustrationen, bliver der tale om en 2-etages bygning med et asymmetrisk saddeltag. Bygningen er planlagt med røde tegl på både facade og tag. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

BØRNEHUS 2 I Blovstrød vokser antallet af borgere år efter år - sidste år var stigningen 17,3% svarende til en tilvækst på 466 personer. Dette medfører selvsagt, at der kommer mange nye børn til byen. Derfor besluttede Allerød Byråd forrige år at investere sammenlagt 80 mio. kr. til to nye dagtilbud i Blovstrød. Pilelunden, som var det første nye dagtilbud med plads til 150 børn, samt en legestue til dagplejen, og som officielt slog dørene op den 28. marts i år, og allerede nu starter arbejdet så med etableringen af endnu et dagtilbud.

Bøgelunden
Børnehus 2 kommer til at hedde Bøgelunden, og begge nye dagtilbud er en del af den ambitiøse udvikling af Blovstrød Børne- og Læringsby, som også omfatter SFO, Blovstrød Skole, et nyt klubtilbud samt Blovstrød Idrætsanlæg.

Borgmester Karsten Längerich glæder sig over, at arbejdet med Bøgelunden er startet og siger: ”Vi har politisk lagt vægt på, at Allerøds pædagogiske principper, som blandt andet er at skabe trygge rammer for børnene med mulighed for leg, fordybelse og forskellige udfoldelsesmuligheder, efterleves i børnehuset.”

Borgmesteren fortsætter: ”Bygningen skal også kunne ændre anvendelse – til fx indskoling, hvis antallet af de mindste børn falder i takt med at antallet af skolebørn stiger. Derfor har der været en tæt dialog mellem de, der skal benytte huset og vores byggefolk. Det har vi fået et rigtig godt projekt ud af, som nu skal realiseres”.

Også formanden for Børne- og Skoleudvalget Nikolaj Rachdi Bührmann glæder sig over fremdriften i projektet: ”Blovstrød Børne- og Læringsby er en hel unik måde at binde området sammen på i et pædagogisk perspektiv. Ved at der er sammenhæng mellem dagtilbud, SFO, skole og klub, skaber vi en rød tråd i børnelivet. Det harmonerer fuldt ud med byrådets Vision2031 ’Tæt på hinanden – tæt på naturen’, hvor stærke fællesskaber og læring, nysgerrighed og innovation er nogle af de bærende elementer”, siger formanden og fortsætter:

”Med projektet får vores nye børne- og ungepolitik også endnu bedre vinger at flyve på. Jeg er meget tilfreds med Pilelunden, og nu glæder jeg mig til at følge arbejdet med at skabe endnu et unikt dagtilbud med Bøgelunden. Det er rigtig godt for kommunens mindste borgere og deres forældre”.

Følg projektet
Det vil være muligt at følge projektet på alleroed.dk, hvor der løbende vil blive lagt billeder op. Evt. spørgsmål kan rettes til teknikogdrift@alleroed.dk.

Den gamle institution er allerede revet ned, og der er nu klar til det nye børnehus Bøgelunden. Det forventes, at arbejdet på selve grunden starter op lige efter sommerferien og afsluttes medio 2020. Foto: AOB

Den gamle institution er allerede revet ned, og der er nu klar til det nye børnehus Bøgelunden. Det forventes, at arbejdet på selve grunden starter op lige efter sommerferien og afsluttes medio 2020. Foto: AOB

Som det fremgår af ovenstående situationsplan, er Børnehus 2 placeret helt mod nord-øst, og et stort parkeringsareal for 60 personbiler spænder mellem børnhuset og Netto. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Som det fremgår af ovenstående situationsplan, er Børnehus 2 placeret helt mod nord-øst, og et stort parkeringsareal for 60 personbiler spænder mellem børnhuset og Netto. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Fakta om projekt børnehus Bøgelunden:

  • Entreprenørfirmaet Bang Nielsen A/S har vundet opgaven, og det er Vilhelm Lauritzen arkitekter A/S, som har stået for skitseprojektet. Entreprenøren er nu gået i gang med detailprojekteringen.

  • Den gamle institution er allerede revet ned, og det forventes, at arbejdet med opførsel på stedet starter op lige efter sommerferien og afsluttes medio 2020.

  • Bøgelunden får, ligesom Pilelunden, plads til 150 børn.

Fakta om Blovstrød Børne- og Læringsby

  • Allerød byråd har truffet beslutninger om, at der udvikles en børne- og læringsby i Blovstrød, hvor de fysiske rammer for institutioner, skole og klub opdateres med en helhedstanke for øje, og at nye bygninger placeres hensigtsmæssigt, så den langsigtede brug bliver fleksibel, og at funktionerne understøtter hinanden.

  • Der er blevet etableret et nyt dagtilbud, Pilelunden i 2019 med en kapacitet på 150 børn samt legestue til dagplejen. Der var afsat 40 mio. kr. til projektet.

  • Der etableres endnuet dagtilbud, Bøgelunden, med en kapacitet på yderligere 150 børn. Institutionen skal stå klar til brug medio 2020. Der er også her afsat 40 mio. kr.

  • Der etableres et nyt klubtilbud i 2021. Der er afsat 10 mio. kr. hertil.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET