Et større gravearbejde starter op på bl.a. hele Byagervej

Frem til september vil gravearbejdet påvirke den daglige hverdag for beboerne - specielt på Byagervej.

Frem til september etableres der en ny regnvandskloak på dele af Kærvej og Blovstrød Allé samt hele Byagervej. Foto: AOB

Frem til september etableres der en ny regnvandskloak på dele af Kærvej og Blovstrød Allé samt hele Byagervej. Foto: AOB

REGNVANDSAFVANDING Flere borgere har henvendt sig til AOB og spurgt, hvad det var for et gravearbejde, man var i gang med ved nordenden af gadekæret her i Blovstrød.

Vi har undersøgt sagen nærmere, og projektleder ingeniør, Ole Papsø, fra Novafos oplyser til AOB, at man frem til september i år vil etablere en ny regnvandskloakledning på Kærvej, Blovstrød Allé og Byagervej. Det er entreprenørfirmaet Bent V. Nielsen A/S, som står for selve arbejdets udførelse. Novafos er et vandselskab i ni kommuner herunder Allerød.

Regnvandsledningen etableres ved opgravning i vejen, mellem Netto på Byagervej og gadekæret ved Kærvej. Gravearbejdet er nu startet ved gadekæret, og bevæger sig de kommende uger op ad Kærvej og derefter hen ad Byagervej - jf. nedenstående plan.

Den lilla markering viser placeringen af den nye regnvandskloak, som medfører gravearbejde i dette område. Illustration: Novafos

Den lilla markering viser placeringen af den nye regnvandskloak, som medfører gravearbejde i dette område. Illustration: Novafos

Formålet med den nye ledning er at øge kapaciteten af afløbssystemet, så der i regnvejr kan ledes mere vand væk fra Byagervej. Den nye ledning leder regnvandet til gadekæret, hvorfra det føres videre til den nyetablerede regnvandssø lige syd for Drabæk Huse og herfra videre til Drabækken.

Det nuværende afløbssystem leder regn- og spildevand samlet til renseanlægget, hvilket fremover bliver aflastet for overfladevandet.

Novafos oplyser, at gravearbejdet vil påvirke den daglige hverdag for beboerne - specielt på Byagervej - og det vil i perioder være nødvendigt at lukke dele af vejen for biler, og nogle beboere vil i en periode skulle parkere et stykke fra deres bolig.

Novafos oplyser videre, at de vil gøre, hvad man kan for at minimere de øvrige gener fra arbejdet. Der vil dog være gener i form af transport af materialer og støj fra lastbiler og gravemaskiner.

 

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET