Chokerede Blovstrød-borgere: 'Vi fandt tyvekoster ved Center Sandholm'

Da der var affaldsindsamling i søndags, fandt man blandt andet computere, punge, nøgler og mobiler over for Center Sandholm.

Margit og Henrik Sandum fandt 55 kg af slagsen bag busstoppestedet på Sandholmgårdsvej over for Center Sandholm. Foto: Margit Sandum

Margit og Henrik Sandum fandt 55 kg af slagsen bag busstoppestedet på Sandholmgårdsvej over for Center Sandholm. Foto: Margit Sandum

TYVEKOSTER Blovstrød-borgerne, Margit og Henrik Sandum samt deres to børnebørn, blev vrede og chokerede, da de den 31. marts deltog i Danmarks Naturfredningsforenings indsamling af affald - og fandt 55 kg af slagsen bag busstoppestedet på Sandholmgårdsvej over for Center Sandholm.

Familien har underrettet politiet om fundet, da de mener, at der blandt affaldet var 'en masse tyvekoster'. De har skrevet et åbent brev om oplevelsen. Brevet er blandt andet sendt til borgmester Karsten Längerich, formanden for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, ledelsen for Center Sandholm, ledelsen for Høvelte og så altså Nordsjællands Politi. Også Gitte Damgård, 'Sikker i Blovstrød', er underskriver på brevet.

Stedet lignede en losseplads
Under overskriften 'Hvem har ansvaret? Affald og kriminalitet' fortæller Margit og Henrik Sandum i brevet om, hvordan de om søndagen samlede affald ind på strækningen fra Blovstrød ud mod Center Sandholm.

“Da vi kom ud til busstoppestedet over for Center Sandholm, blev vi temmelig vrede og ikke mindst utroligt chokerede. Stedet lignede en losseplads med alt muligt affald. Vi indsamlede i alt 55 kg affald på et ikke ret stort areal, og affaldet var på vej ud over øvelsesterrænet,” skriver Margit og Henrik Sandum i det åbne brev og fortsætter:

“Affaldet bestod af 7-8 dyner, tæpper, masser af tøj, utroligt mange flamingokasser (burgerstørrelse), plastbestik og ikke mindst plastkrus samt masser af små mælkekartoner. Men ikke mindst fandt vi en masse tyvekoster i form af ødelagte bærbare computere, punge, nøgler, 2 mobiler, 8 cykellåse, 2 cykelhjul, 3 cykelkurve og pænt mange kreditkort. Politiet er selvsagt underrettet.”

Hvem har ansvaret?
I brevet spørger man: “Hvem har ansvaret for, at sådan et miljøsvineri kan finde sted i vores kommune? Er det Center Sandholm, er det Høvelte Kaserne, er det kommunen eller er det politiet?”

Man skriver videre: “Et forslag kunne være, at man fjernede hele buskadset, så der bedre kan holdes øje med stedet. Et andet forslag kunne være at opsætte en større skraldespand ved busstoppestedet, med cigaretskodsmulighed. At der foregår kriminelle aktiviteter er synligt for alle, derfor er denne information også sendt til Nordsjællands Politi.'

Opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening
I forbindelse med affaldsindsamlingen i søndags kontaktede Danmarks Naturfredningsforening ledelsen på Center Sandholm efter fundet af de 55 kilo affald med en opfordring til at holde området ved busstoppestedet rent og pænt.

Center Sandholm overså problemet
Centerledelsen svarede, at man har haft fokus på sydsiden af Sandholmgårdsvej og har dermed overset problemet på nordsiden, men at man fremover også vil tage turen på nordsiden af Sandholmgårdsvej ved busstoppestedet, sammen med beboere.

Margit og Henrik Sandum fandt 55 kg affald ved busstoppestedet på Sandholmgårdsvej. Her ses Margit Sandhum til venstre. Foto: Henrik Sandum

Margit og Henrik Sandum fandt 55 kg affald ved busstoppestedet på Sandholmgårdsvej. Her ses Margit Sandhum til venstre. Foto: Henrik Sandum


SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET