Der må graves dybt, for at få den nye vej på plads

Det nye vejanlæg til det kommende Teglskovs-byggeri og XL-byg er nu i fuld gang.

Der må graves dybt for at komme ned til ‘fast bund’. Foto: AOB

Der må graves dybt for at komme ned til ‘fast bund’. Foto: AOB

VEJPROJEKT Det er ikke så længe siden, at Allerød Byråd godkendte vejprojektet, der nu straks er gået i gang, og som bliver den fremtidige adgangsvej til det kommende Teglskovs-boligbyggeri og bliver endvidere den nye indkørsel til XL-byg LÆS HER.

Vejprojektet blev noget dyrere end først antaget, idet der efterfølgende - i forbindelse med projekteringen - blev udført boreprøver og jordanalyser, som viste, at der var store mængder jord, som skulle bortkøres - muldjord og jord, som vejen ikke kunne funderes på. Det viser sig nu, at det bl.a. består af affald (teglrester) fra det tidligere Allerød Teglværk, som netop lå på XL-bygs grund.

Endvidere blev det konstateret, at en del af jorden, er klassificeret som forurenet og skal derfor håndteres helt specielt og bortskaffes. Dette er grunden til, at man nu har måttet grave så dybt - ned til det bæredygtige lerlag.

Det er tale om et 16 meter bredt vejanlæg ud for XL-byg og med lindetræer på begge sider af kørebanen helt frem til boligbebyggelsen, og det er ‘Gundsø Entreprenør Forretning A/S, som står for entreprisen.

Det er ‘Gundsø Entreprenør Forretning A/S’, som står for entreprisen. Foto: AOB

Det er ‘Gundsø Entreprenør Forretning A/S’, som står for entreprisen. Foto: AOB

Som det fremgår af planen, lukkes den nuværende indkørsel til XL-byg, og adgangen bliver fremover ved en overkørsel fra den nye vej. Hele vejanlægget frem til Teglskovsbyggeriet bliver beplantet med lindetræer på begge sider af kørebanen. Tekster: AOB

Som det fremgår af planen, lukkes den nuværende indkørsel til XL-byg, og adgangen bliver fremover ved en overkørsel fra den nye vej. Hele vejanlægget frem til Teglskovsbyggeriet bliver beplantet med lindetræer på begge sider af kørebanen. Tekster: AOB

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET