Grøn sortering ved parcelhuse sker først til næste år

Affaldsgebyret ventes samtidig at stige med 1000 kr. årligt pr. husstand.

Allerød er et skridt nærmere grøn sortering af affald. Men kønt bliver det ikke. Manipuleret foto: AOB

Allerød er et skridt nærmere grøn sortering af affald. Men kønt bliver det ikke. Manipuleret foto: AOB

AFFALDSSORTERING Allerød Kommune skriver i en pressemeddelelse, at fra efteråret kan borgere i Allerød se frem til, at det bliver lettere at sortere affald tæt på boligen. Med den nye ordning øges genanvendelsen af ressourcer i husholdnings-affaldet, og Allerød kommer tættere på det nationale mål om 50 pct. genanvendelse i 2022. I første omgang kan der frasorteres papir, glas, plast, metal og pap.

Formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen siger:
"Vi skal sortere, fordi det er et krav fra EU, men - vigtigere endnu - fordi det er godt for miljøet. Derfor glæder det mig, at vi også i Allerød snart kommer i gang.

Den ordning for sortering af affald, som vi får i kommunen, er gennemprøvet i andre kommuner. Det er et robust udgangspunkt, som vi selvfølgelig skal videreudvikle på."

Ny fælles renovatør
Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner er gået sammen om at finde en ny affaldsordning og ny renovatør. Samtidig med affaldssortering i hjemmet indføres affaldssortering også på kommunens skoler og daginstitutioner.

Kommunerne har nu indgået kontrakt med det svenske firma Plastic Omnium AB om levering af bl.a. ovenstående viste  2- kammer-affaldsbeholdere. Det er meningen, at der skal stå 3 beholdere ved hver enkelt parcelhus. Det skal dog bemærkes at ordningen er frivillig.

Kommunerne har nu indgået kontrakt med det svenske firma Plastic Omnium AB om levering af bl.a. ovenstående viste 2-kammer-affaldsbeholdere. Det er meningen, at der skal stå 3 beholdere ved hver enkelt parcelhus. Det skal dog bemærkes at ordningen er frivillig.

Allerød Kommune vil i løbet af de næste par måneder planlægge, hvordan indsamlingen af genanvendeligt affald bedst startes op. Det sker i samarbejde med den nye renovatør, oplyser kommunen og tilføjer:

'Den nye renovatør skal også tømme restaffaldet (dagrenovationen). Men det får ingen praktisk betydning for den enkelte husstand. Restaffaldet tømmes som normalt – og løsningen ved den enkelte bolig eller det enkelte boligområde forbliver den samme i form af sækkestativer eller minicontainere.'

For parcelhuse indføres ordningen først til næste år
Den nye ordning bliver indført i områder med etageboliger fra efteråret 2019, men ved parcelhuse først fra foråret 2020.

I rækkehusområder indføres ordningen enten i efteråret 2019 eller i foråret 2020, afhængig af om der etableres fællesløsninger til affaldssortering, som i etagebolig-områderne, eller det enkelte rækkehus får beholdere ved husstanden, som i områder med parcelhuse.

Gebyret stiger 1000 kr. årligt
Kommunen oplyser, at affaldsgebyret vil stige i 2020 primært på grund af indsamling af de nye genanvendelige fraktioner, men også på grund af den generelle prisudvikling på området. Samlet set forventes stigningen at være i størrelsesordenen 1000 kr. årligt pr. husstand, uanset om man fravælger den nye ordning.

Allerød Kommune vil løbende lægge informationer på alleroed.dk. I løbet af sommeren 2019 kommer der mere information om, hvad man helt præcist kan frasortere samt mulighed for at se de nye beholdere, der skal stå ved husstandene.

Svensk leverandør
Der har været licitation på levering af selve affaldsbeholderne, og udbuddet var gennemført i samarbejde med Rudersdal og Hørsholm kommuner og har endvidere en option for Fredensborg Affald A/S for køb af tilsvarende beholdere. 

Kommunerne har således indgået kontrakt med det svenske firma Plastic Omnium AB. Affaldsbeholderne skal fortrinsvis bruges i forbindelse med den nye indsamlings-ordning for genanvendeligt affald i de tre kommuner. I alt dækker indkøbet godt 62.000 beholdere, heraf ca.17.250 til Allerød Kommune.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET