Blovstrød Børnehus tager form

Nu kan man få en fornemmelse af størrelsen på det nye Blovstrød Børnehus, som nu skyder op ad jorden.

De bærende stålkonstruktioner giver et godt billede af, hvor stort projektet i virkeligheden er. Foto: AOB

De bærende stålkonstruktioner giver et godt billede af, hvor stort projektet i virkeligheden er. Foto: AOB

BØRNEHUS  Til trods for frost og sne, så skyder Blovstrød Børnehus ved Kongevejen planmæssigt frem. Kælderen er støbt helt færdig, og beton-fundermenterne for resten af bygningerne er ligeledes færdigudført. Der er således nu blevet muligt at rejse de bærende stålkonstruktioner, hvilket giver et godt billede af, hvor stort projektet i virkeligheden er. 

AOB har talt med totalentreprenøren Adserballe og Knudsens projektchef Kenneth Hiærulf Petersen og projektleder Fredrik Ø. Christensen, som fortæller: "Næste fase er støbning af etagedæk og oplægning af tagkonstruktionen, som er stålplader og udføres som et såkaldt 'varmt tag'. Samtidig sker monteringen af facadeelementerne, så man hurtigt får et 'lukket hus'. Det sker i uge 20 og 21 - dvs. medio maj måned - hvor man herefter kan opleve det helt færdige børnehus - set udefra."  

I følge totalentreprenøren, holder man indtil videre tidsplanen, som siger, at bygningerne vil være klar til aflevering senest den 31. december i år.

Totalentreprenørens arkitekt er Rubow Arkitekter, og det er det rådgivende ingeniør-firma Oluf Jørgensen A/S, som står for ingeniørarbejderne. Landskabsarkitekterne er VEGA Landskab.

Den fremtidige parkeringsplads til børnehuset bliver med indkørsel fra Byagervej, hvor den tidligere børnehave rives ned.

Den nye institution skal ses i sammenhæng med den store boligudbygning i Blovstrød, som forventes at medføre en stor stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende år.