God påske!

'Alt Om Blovstrød's redaktion ønsker alle vores læsere en rigtig god påske.

påskeliljer 2.jpg

TRADITION  Redaktionen ønsker alle vores læsere en rigtig god påske. Men hvorfor holder vi egentlig påske?

'Godpaaske.dk' har svaret:
Påsken er som så mange andre traditioner og højtider et sammensurium af religioner, hedenske skikke og folketraditioner, men er den vigtigste og største af de kristne fester, hvor det er Jesus korsfæstelse, død, begravelse og genopstandelse fra de døde der mindes.

Påsken ligger ikke på en bestemt dato som julen, men påskesøndag findes på denne måde: Det er første søndag efter fuldmåne, efter forårsjævndøgn.

Det er usikkert hvor langt tilbage denne tradition går. Det er ikke sikkert de hedningekristne menigheder har fejret påske, da hver søndag i forvejen var tilegnet mindet om Kristi opstandelse. I slutningen af 2. århundrede førtes en påskestrid, hvor man til sidst enedes om at Jesus død skete fredag og opstandelsen skete søndag. Efter kirkemødet i Nicæa i år 325 blev tidspunktet for påsken fastlagt.

Fastelavn
Det var i gammel tid tradition at man fastede 40 dage før påske som en indlevelse i Jesus lidelser og død. Dagene lige før fasten startede, festede man; de dage hedder stadig fastelavn. Den første fastedag kaldes askeonsdag, da man på denne dag i kirken blev velsignet og fik et kors tegnet i aske i panden. Den 5. søndag i fasten er Mariæ bebudelsesdag, hvor jomfru Maria af englen Gabriel fik at vide hun skulle føde Jesus.

Palmesøndag
Palmesøndag er søndagen før påske, og dermed begyndelsen på påskeugen, som også bliver kaldt den stille uge. Fejres til minde om Jesu indtog i Jerusalem på et æsel, for at fejre den jødiske påske, befolkningen stod da og viftede med palmegrene mens de tog imod ham og hyldede ham som konge og befrier.

Skærtorsdag
Skærtorsdag indstiftede Jesus nadveren, da han indtog det sidste måltid med sine disciple. Dagen hedder skærtorsdag fordi Jesus vaskede disciplenes fødder og gjorde dem rene - også kaldet skær.

Langfredag
Langfredag er koncentreret omkring Jesus domfældelse, korsfæstelse og død.  Pesach, jødernes påskefest, blev fejret om lørdagen, på sabbatten. Denne dag lå alt stille, men næste dag - søndag var almindelig hverdag. Det var da man opdagede at Jesus ikke lå i sin grav, men var genopstået fra de døde. Påskedag fejres derfor som en glædens dag. 2. påskedag er en dansk helligdag, der ligger som forlængelse af festen omkring påskedag.

Kristi Himmelfartsdag
Jesus viste sig efter genopstandelsen flere gange for mennesker, men på Kristi Himmelfartsdag, 40 dage efter påske var det slut og Jesus blev ophøjet til Guds højre hånd.

Påsken varer indtil Pinse.