En uheldig løsning

Der er stadig problemer med p-pladserne overfor Rustik-bageren.

De større biler kan ikke holde på den forholdvis korte parkeringplads overfor bageren, uden at ødelægge græsrabatten, når de skal forlade parkerings-lommen. En situation, som ikke er særlig køn. Foto: AOB

De større biler kan ikke holde på den forholdvis korte parkeringplads overfor bageren, uden at ødelægge græsrabatten, når de skal forlade parkerings-lommen. En situation, som ikke er særlig køn. Foto: AOB

EN OMMER  Det er rigtig fint, at kommunen har etableret to p-pladser overfor Rustik-bageren i Blovstrød, men som flere tidligere har påpeget, er parkerings-pladserne projekteret forkert. Mellem de to parkeringslommer er der udført en hævet chausséstens-flade, som gør, at større biler ikke kan komme ordentlig ind på parkeringsarealet. Dette medfører, at når de så skal forlade parkeringspladsen igen, kører de frem og ud i græsrabatten og smadrer den totalt, så der nu kun er et stort mudderhul.

En 'stram' markering
Man har fra 'Teknik og Drift' tidligere oplyst, at man ønskede en 'stram' markering af parkeringområdet, hvorfor adskillelsen af de to pareringlommer skulle udføres med en hævet chausséstens-flade.

Den hævede chausséstens-flade mellem de to parkeringspladser blokerer for et større rokeringsareal.  Foto: AOB

Den hævede chausséstens-flade mellem de to parkeringspladser blokerer for et større rokeringsareal.  Foto: AOB

I sin tid fremførte AOB, at hvis man bare sænkede chausséstenene ned i plan med parkeringsfladen, ville man stadig beholde den 'stramme' markering, men bilisterne ville så til gengæld få et støre og lettere rokerings-areal.

Forslag til afhjælpning
AOB har nu spurgt kommunen, hvad man har tænkt sig at gøre ved problemet, og vi har forslået to ting: 
1) at sænke chausséstens-fladen ned i niveau med parkeringsarealet.
2) at lægge chaussésten i de to ødelagte græsarealer - for det er i begge ender af parkeringsområdet, at græsrabatten er ødelagt.

Det er i begge ender af parkeringområdet, at græsrabatten er ødelagt. Foto: AOB

Det er i begge ender af parkeringområdet, at græsrabatten er ødelagt. Foto: AOB