Klatretræet skal genåbnes

To udvalg går ind for et forslag, der skal løse et akut problem med behov for vuggestue- og børnehavepladser i Blovstrød. 

Dele af den nedlagte institution 'Klatretræet' på Græsmarken i Blovstrød foreslås genåbnet, hvilket skønnes at ville koste omkring 325.000 kr.   Foto: AOB

Dele af den nedlagte institution 'Klatretræet' på Græsmarken i Blovstrød foreslås genåbnet, hvilket skønnes at ville koste omkring 325.000 kr. Foto: AOB

PLADSMANGEL  Væksten i antallet af børn, der har behov for en vuggestue- eller børnehaveplads i Blovstrød er steget så meget, at Allerød Kommune vurderer, at der i sommeren 2018 ikke længere er ledige pladser.

To udvalg støtter forslaget
Derfor foreslår forvaltningen, at den nedlagte institution 'Klatretræet' på Græsmarken i Blovstrød genåbnes. Børne- og Skoleudvalget går ind for forslaget, idet udvalget samtidig indstiller, at 'Klatretræet' klargøres og tages i anvendelse så hurtigt som muligt. Økonomiudvalget behandlede sagen i tirsdags og støtter Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

I dagtilbudsprognosen var der beregnet, at der pr. 1. august 2018 ville være behov for 1.085 pladser i kommunen. Det faktisk normerede antal pladser pr. 1. august 2018 udgør 1.167 pladser, og det forventede antal faktisk indmeldte børn pr. 1. august 2018 udgør 1.194 børn.

Behov for min. 27 pladser
I udvalgenes dagsordener oplyse det.: "Der er således et samlet set behov for at udvide antallet af pladser med minimum 27 pladser, og tendensen er at dette tal er stigende."

Det er Forvaltningens forventning, at det i sommeren 2018 ikke vil være muligt at leve op til pasningsgarantien, og at der derfor vil være behov for at udvide kapaciteten.

Forvaltningen har undersøgt flere forskellige muligheder for at øge kapaciteten i Blovstrød til sommer, når der ikke længere er ledig kapacitet i hele Allerød Kommune. Og konklusionen er, at den mindst omkostningstunge løsning er at genåbne dele af den nedlagte institution 'Klatretræet'.

Nettomerdgift: 1,2 mio. for 2018
'Klatretræet' kan rumme tre børnegrupper, heraf en gruppe til vuggestuebørn. Der er behov for en renovering af bygningen, og det vurderes at koste 175.000 kr. at gøre 'Klatretræet' klar igen. Hertil kommer driftsudgifter til vand, varme og el, svarende til ca. 150.000 kr. frem til årsskiftet til 2019 (i alt 325.000 kr.), hvor den nye institution Blovstrød Børnehus ved Kongevejen står færdig. Og dertil kommer lønninger og andet.

Samlet set forventes en nettomerudgift på 1,2 mio. kr. i 2018 for de ekstra 27 pladser.