Konsulent til kommunen

Politikerne vil betale op 600.000,- kroner til konsulent for nye visioner.

Visionen skal vise retningen for den udvikling, der ønskes for Allerød. Her er det udbygningen i Blovstrød ved Frugtlunden. Foto: AOB

Visionen skal vise retningen for den udvikling, der ønskes for Allerød. Her er det udbygningen i Blovstrød ved Frugtlunden. Foto: AOB

HJÆLP  Konsulentvirksomheden 'Implement' skal hjælpe Allerød Kommune med at udarbejde en ny vision. Det besluttede politikerne i Økonomiudvalget i tirsdags, med borgmester Karsten Längerich  i spidsen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis og uddyber sagen:

Politikerne besluttede samtidig at anbefale byrådet at godkende, at man kan bruge op til 600.000 kroner på den eksterne konsulentbistand i forbindelse med visionsprocessen. Pengene er en tillægsbevilling, der skal tages af kassebeholdningen.

Valget af 'Implement' kom efter, at forvaltningen havde indhentet tilbud hos tre forskellige konsulenter. Den valgte konsulent præsenteres for byrådet på et lukket møde i dag til aften.

I konstitueringsaftalen efter valget aftalte partierne, at et af byrådets første opgaver bliver at formulere en vision for Allerød Kommune, en vision som "viser retningen for den udvikling, vi ønsker for Allerød."

Og sådan en vision er der behov for, forklarer Karsten Längerich:
"Vi står foran en del store forandringer i Allerød. Vi skal i gang med en meget stor planstrategi. Vi kigger på, hvad der de næste 12 år skal ske med bolig, erhvervsbygning og infrastruktur, siger borgmesteren.

Visionens skal hjælpe med til:
"At alt det arbejde tager udgangspunkt i, hvad Allerøds identitet er, hvad Allerød skal være kendt for, hvad vores styrker er. Det gør, at vi alle går i samme retning med fælles udgangspunkt. Det bliver ikke konsulentes opgave at udforme visionen, men at hjælpe med at finde frem til den."

"Konsulentens opgave bliver meget at facilitere. Det bliver nogen, der er vant til at gennemføre sådanne processer. Konsulenten stiller en hulens masse spørgsmål og lægger op til et forløb. Det er ikke konsulenten, der skal formulere, det skal politikerne i dialog med borgerne," fastslår borgmesteren og uddyber:

"Det er vigtigt, at det er en vision, der er udviklet med borgerne i kommunen, at den får en bred proces med inddragelse af borgere, virksomheder og interesseorganisationer, så når vi er færdige, er der mange der kan sige, at det er fornuftigt og den rigtige vej."

Det endelige beløb til konsulenten er ikke afklaret, men økonomiudvalget anbefaler, at man har en ramme på 600.000 kroner, man kan bruge. Karsten Längerich er ikke i tvivl om, at konsulentbistanden vil være 600.000 kroner værd.

"Det synes jeg. Qua at vi får det her fælles ståsted, træffer vi nemmere de rigtige beslutninger og får mere sammenhæng i de beslutninger, vi træffer," slutter Karsten Längeri.