Snart starter dryland-projektet i Blovstrød

Projektet omfatter 250 kvm. tilbygning til Blovstrød Svømmehal, og forventes at stå færdigt inden nytår.

Dryland-tilbygningen etableres langs hele svømmehallens sydfacade mellem de to markante læmure. Det kan ikke undgås, at tilbygningen vil tage en stor del af dagslyset til selve svømmehallen - helt afhængig af, hvor høj tilbygningen bliver. Foto: AOB

Dryland-tilbygningen etableres langs hele svømmehallens sydfacade mellem de to markante læmure. Det kan ikke undgås, at tilbygningen vil tage en stor del af dagslyset til selve svømmehallen - helt afhængig af, hvor høj tilbygningen bliver. Foto: AOB

TILBYGNING  På byrådsmødet den 25. januar 2018 blev der frigivet 1 mio. kr. af anlægsmidlerne til etablering af et dryland i Blovstrød Svømmehal. Midlerne skulle anvendes til projektering og andre omkostninger i forbindelse med udarbejdelse og udbud af opgaven. Det blev samtidig besluttet, at den forventede brug og den afledte drift skulle beskrives nærmere i byggeriets kommende faser.

Projektet er nu i ejendomsstrategiens projektfase 2, hvor byggeprogrammet fastlægges. Der har været afholdt møde med brugerrådet for Blovstrød Svømmehal om funktionskravene til byggeriet og om den praktiske gennemførsel af byggeprocessen. Der er ligeledes valgt en rådgiver, som skal projektere projektet. 

250 m2 tilbygning
Projektet omfatter etablering af en ca. 250 m2 tilbygning til den eksisterende svømmehal. Tilbygningen skal placeres langs selve svømmehallens sydfacade, og skal ud over træningsfaciliteter for svømmerne indeholde opbevaringsrum. De forventede driftsomkostninger kan først estimeres, når man kender det konkrete projekt. 

Forventes at står færdig til årsskiftet
Den samlede anlægsbevilling er på 6.192.000 kr., og det forventes, at de resterende anlægsmidler kan frigives til det konkrete projekt i maj måned, og at udførslen kan ske i perioden fra juni til årsskiftet.

Det skal senere aftales med brugerrådet, hvornår og hvor længe det vil være nødvendigt at lukke svømmehallen for brugerne i forbindelse med byggeriet. Kommunikationen om lukninger og gener i forbindelse med arbejdet vil blive ophængt i hallen, og endvidere vil oplysningerne være tilgængelige på kommunens hjemmeside.