Entreprenøren til børnehuset i Blovstrød er nu valgt

Første spadestik af den nye daginstitution forventes at ske omkring årsskiftet

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har stået for skitseprojektet for den nye daginstitution, som er i to planer og en mindre kælder. Illustration: VLA

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har stået for skitseprojektet for den nye daginstitution, som er i to planer og en mindre kælder. Illustration: VLA

BØRNEHUS  "Det kommende børnehus i Blovstrød har nu fået en entreprenør. Det bliver entreprenørfirmaet Adserballe og Knudsen A/S, som sammen med det
velrenommerede firma Rubow Arkitekter fra København, skal i gang med byggeprocessen, og første spadestik forventes primo 2018." Det oplyser Skole- og Dagtilbudschef, Dorthe Lund Nielsen, og fortæller videre: 

"Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S har haft en stor rolle i dialogen med brugerne og udformningen af institutionen. For at sikre overlevering af viden og krav til
entreprenøren fastholdes Vilhelm Lauritzen som byggeherrerådgiver.

Det bliver en dejlig institution til ca. 150 børn inklusiv legestuefaciliteter til
dagplejen. De nye fysiske rammer tager udgangspunkt i inkluderende
børnefællesskaber og leg og læring. Endelig forener den nye institution også ”det
små i det store” – forstået således, at overskueligheden prioriteres i et samlet børnehus, der skal være dobbelt så stort som nu.

Vigtigheden af at indgå i en helhed og tværgående sammenhæng med dagplejen,
Blovstrød Skole og Klub Blovstrød samt lokalsamfundet er således én af
hovedelementerne i det kommende byggeri."

Dorthe Lund Nielsen slutter: "Vi ser frem til at kunne indvie en topmoderne og funktionel institution, som vil være en bærende del af Blovstrød som kommende børne- og læringsby."

Byggeriet forventes afleveret ultimo 2018.