Blovstrøds drikkevand vil også blive testet for chloridazon

Blovstrød Vandværk tester løbende drikkevandet for 35 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider - nu også for chloridazon

  Vores drikkevand her i Blovstrød bliver nu testet for chloridazon, men man forventer ikke at findet rester af ukrudtsmidlet i vores vand. Foto: AOB

Vores drikkevand her i Blovstrød bliver nu testet for chloridazon, men man forventer ikke at findet rester af ukrudtsmidlet i vores vand. Foto: AOB

DRIKKEVAND  Vandværkerne i Allerød Kommune skal - som alle andre vandværker - teste for flere pesticidrester i drikkevandet. Det oplyser Allerød Kommunes miljøchef, Niels Erik von Freiesleben og uddyber:

Fund af chloridazon
"Vandværkerne i Danmark tester løbende drikkevandet for 35 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider. Men efter fund af desphenyl-chloridazon i drikkevandet over grænseværdien flere steder har Miljøstyrelsen fornylig besluttet, at vandværkerne fremover også skal teste for dette stof."

“Vi har heldigvis ikke set noget, der udgør en sundhedsrisiko. Men lokale fund i drikkevandet tyder på, at rester af det her pesticid kan være mere udbredt, end man hidtil har troet. Derfor gør vi det nu obligatorisk for vandværkerne at teste for det,” sagde vicedirektør i Miljøstyrelsen, Mads Leth-Petersen, i forbindelse med udmeldingen fra Miljøstyrelsen.

Blovstrød tester vandet
AOB har spurgt formanden for Blovstrød Vandværk, Henrik Østergaard, hvordan vores lokale vandværk ser på denne sag. Henrik Østergaard oplyser, at på vandværkets netop afholdte bestyrelsesmøde besluttede man at undersøge drikkevandet for desphenyl-chloridazonved ved den næste analyse - hvilket vil ske her i denne måned.

Henrik Østergaard fortæller: "Stoffet stammer fra et ukrudtsmiddel, der i 1960'erne og indtil 1996 har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg.

Vi har ikke viden om, at der tidligere har været dyrket roer, rødbeder eller løg i det område hvor vores drikkevand stammer. Det vil sige området mellem (landbrugsarealet, sommerhusudstillingen) syd for Ejner sti og skovområdet (hundeskoven) nord for Nymøllevej.

Vi regner derfor ikke med, at finder desphenyl-chloridazon i vores drikkevand."