Forening skuffet over at blive straffet

Der var skuffelse hos Ny Allerødgård IF efter debatten i byrådssalen torsdag aften

Byrådssalen var fyldt fyldt godt op i går aftes, da Ny Allerødgård IF-emnet blev behandlet. Foto: AOB

Byrådssalen var fyldt fyldt godt op i går aftes, da Ny Allerødgård IF-emnet blev behandlet. Foto: AOB

BYRÅD  Der var byrådsmøde i gå aftes, hvor der var fire emner, som berørte forhold i Blovstrød: 1) Kommende fjernvarmeforsyningen til Blovstrød, 2) Ændring af en bolig til erhvervsformål på Byagervej 14, 3) Trafiksaneringen af Kongevejen nord for Sortemosevej og 4) Vurdering af Ny Allerødgård IF som folkeoplysende forening.

Ny Allerødgård IF
Det emne, som gav størst debat af de fire punkter, var vurderingen om Ny Allerødgård IF var en folkeoplysende forening, og spørgsmålet var for eller imod sanktioner over for idrætsforeningen. Netop til dette emne var der mødt over 60 borgere op, for at høre politikernes indstilling til denne sag. 

Efter en meget lang debat endte det med, at Ny Allerødgård IF ikke må få anvist kommunale lokaler i sæsonen 2017/2018, og der ydes heller ikke tilskud til foreningens aktiviteter i tilskudsåret 2017.

Ny Allerødgård IF var dybt skuffet over denne afgørelse og har efterfølgende udsendt en pressemeddelese, hvor man bl.a. skriver:

Resultatet blev desværre ikke som vi havde håbet, da man med et meget smal flertal på 11 mod 9, bestående af Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten vedtog at fratage foreningen nuværende adgang til kommunale faciliteter. Man besluttede også at sanktionere foreningen ved at fratage foreningen enhver adgang til kommunale idrætsfaciliteter i det kommende år (2017/18). Imod stemte Venstre, Nye Borgerlige, Blovstrødlisten og Alternativet, som alle var enige om ikke at sanktionere foreningen.

Idéen til foreningen blev fostret af forvaltningen
Som baggrund for også at straffe foreningen ved sanktionering udtrykte såvel Konservative som Socialdemokratiet en overbevisning om, at der var tale om en grov og bevidst omgåelse / udnyttelse af regelsættet, uagtet at selve ideen til foreningen faktisk blev fostret hos kommunens forvaltning.

Griber markant ind i foreningens fremtidigt virke
”Vi kan ikke genkende os selv i deres italesættelse, og uanset om det måske var forventet retorik fra den socialdemokratiske byrådsgruppe, så er vi meget skuffede over retorikken fra Konservative”, siger formanden for Ny Allerødgård IF, og fortsætter: ”Vi er rigtigt ærgerlige over, at det snævre flertal valgte at sanktionere foreningen, og på den måde markant gribe ind i foreningens muligheder for fremtidigt virke og direkte spænde ben også for holdafvikling, som Forvaltningen i deres sagsbehandling har bekræftet fuldt ud er i overensstemmelse med folkeoplysende aktivitet.”

9 måneders sagsbehandlingstid
Den meget lange sagsbehandlingstid på 9 måneder gør heller ikke sagen kønnere for Forvaltningen, og et argument om, at man ifølge Forvaltningens fortolkning ikke kan tilbyde folkeoplysende aktiviteter for unge på hverdage i tidsrummet 08:00-15:00 synes at være unik kommunal enegang for Allerød Kommune, uden præcedens andre steder.

Øvrige Blovstrød-emner
De øvrige Blovstrød-emner, som blev behandlet ved aftenens byrådsmøde, vil AOB referere i en senere artikel.