Netto udvider

Netto i Blovstrød har indgået en betinget købsaftale med naboen mod syd og vil udvide parkeringsarealet

Netto har indgået en betinget købsaftale med naboen, Kongevejen 28,    og vil nedrive bygningerne på grunden og udvide parkeringsarealet. Der etableres samtidig en ny indkørsel direkte fra Kongevejen. Garfik: AOB  

Netto har indgået en betinget købsaftale med naboen, Kongevejen 28,  og vil nedrive bygningerne på grunden og udvide parkeringsarealet. Der etableres samtidig en ny indkørsel direkte fra Kongevejen. Garfik: AOB 

TRAFIK  Netto har indgået en betinget købsaftale med naboen mod syd, entreprenør Willy Christensen. Det er Nettos plan, at villaen skal rives ned, og grunden skal udnyttes til at udvide butikkens parkeringsareal. Samtidig vil man etablere en ny indkørsel direkte fra Kongevejen længst mod syd.

Betingelsen for købet er, at Allerød Kommune 1) vil tillade, at man nedriver ejendommen, og 2) vil give tilladelse til, at der etableres en ny ind- og udkørsel direkte til Kongevejen. I tirsdags godkendte Teknik- og Planudvalget disse to betingelser, og indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, som man forventer bliver en form sag.  

Trafikforholdene vedr. indkørselen fra Byagervej, parkering og varelevering har som bekendt siden butikkens åbning været genstand for ganske mange problemer, som kan afhjælpes ved denne løsning, skriver Netto i deres ansøgning, der var bilagt en planløsning, jf. nedenstående illustration.  

Med det skitserede projekt bliver det muligt at lede lastbiler med varelevering til butikken direkte ind ad den nye overkørsel fra Kongevejen, forlæns hen over P-pladsen for kort at bakke ind til vareporten og derefter atter at forlade butikken ved at køre forlæns ud ad Byagervej og væk. Illustration: BoCon Projekt ApS

Med det skitserede projekt bliver det muligt at lede lastbiler med varelevering til butikken direkte ind ad den nye overkørsel fra Kongevejen, forlæns hen over P-pladsen for kort at bakke ind til vareporten og derefter atter at forlade butikken ved at køre forlæns ud ad Byagervej og væk. Illustration: BoCon Projekt ApS

Willy Christensen bekræfter
Allerede da Netto i sin tid var i gang med at opføre dagligvarebutikken i 2009, havde man planer om at købe nabogrunden. Man forhandlede i meget lang tid med entreprenør Willy Christensen, men man blev aldrig enige om betingelserne. Nu er man imidlertid kommet til enighed, bekræfter Willy Christensen over for AOB, og købsaftalen med betingelser er senest blevet forlænget helt frem til 2018.

"Men nu ser det jo ud til, at realiteterne bliver fremrykket til i år. Nu skal vi lige have aftalen helt på plads, og så skal vi have tid til at finde noget andet at bo i, for det er endnu ikke afgjort, hvornår og hvorhen vi flytter," siger Willy Christensen og afslutter: 

"Jeg tror at Netto-forslaget bliver en rigtig god løsning - Netto har dog aldrig generet os, men jeg er sikker på, at der bliver meget mere ro på Byagervej, hvor der har været mange klager over lastbiler, som har blokeret på den smalle vej, bl.a. fordi de har ventet på at, andre lastbiler har læsset varer af ved butikken." 

Det er Kongevejen 28, som Netto vil købe.   De vil nedrive bygningen og derefter fylde grunden op og udvide parkeringsarealet. Samtidig etableres en ny indkørsel direkte fra Kongevejen. Foto: AOB

Det er Kongevejen 28, som Netto vil købe. De vil nedrive bygningen og derefter fylde grunden op og udvide parkeringsarealet. Samtidig etableres en ny indkørsel direkte fra Kongevejen. Foto: AOB