Fjernvarme til Blovstrød skal nu sagsbehandles

Der er nu udarbejdet et projektforslag for en fjernvarmeforsyning til fem områder i Blovstrød

I/S Norfors har udarbejde et projektforslag om fjernvarmeforsyning til fem områder i Blovstrød.

I/S Norfors har udarbejde et projektforslag om fjernvarmeforsyning til fem områder i Blovstrød.

NATURGAS  Allerød Kommune havde sidste år - den 21. december - anmodet I/S Norfors om at udarbejde et projektforslag efter lov om varmeforsyning vedr. fjernvarmeforsyning til fem områder i Blovstrød. I januar måned skrev vi om disse planer, og forslaget skal i morgen - den 7. februar - behandles i økonomiudvalget og senere i byrådet. Projektet skal efterfølgende ligge til høring i 4 uger. 

Fem forsyningsområder
De fem forsyningsområder der i første omgang er tale om, er tre af kommunens ejendomme (Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal) samt de to boligområder Frugtlunden (rækkehuse) og Grønningen (parcelhuse). Det oplyses endvidere, at den planlagte nye daginstitution ved Blovstrød Skole vil tilsvarende med fordel kunne tilkobles fjernvarmen.

Fjernvarmen er baseret på affaldsvarme
I kommunens notat står bl.a.: "Omlægning til fjernvarme understøtter kommunens klimamålsætning samt varmeforsyningslovens mål om udfasning af naturgasopvarmningen. Overgang til fjernvarme vil medvirke til stabile omkostninger til bygningsopvarmning. Varmen er baseret på affaldsvarme og afregnes efter hvile-i-sig-selv-princippet for hele Norfors forsyningsområde, modsat gasprisen, der følger prisudsvingene på verdensmarkedet. Omkostningen til bygningsopvarmning forventes umiddelbart på niveau eller lidt under de nuværende omkostninger." 

Udskiftning af de eksisterende ældre gaskedler
Endvidere står anført: "Projektet omhandler en kollektiv varmeforsyning med fjernvarme i Blovstrød af det nyudstykkede boligområde 'Grønningen' (Frugtlunden og Grønningen) samt Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal. Samlet set er varmebehovet ca. 2.200 MWh/år. For de kommunale bygninger er der behov for udskiftning af de eksisterende ældre gaskedler på Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal, mens gaskedlen på Blovstrødhallen er af nyere dato og i givet fald vil blive anvendt andet sted eller solgt. 

Mulighed for kommende udstykninger
Ud over forsyning af de igangværende udstykninger vil projektet give mulighed for at kommende udstykninger i området kan fjernvarmeforsynes, og i en evt. senere fase kan fjernvarmeforsyningen også ske til eksisterende byggerier i Blovstrød."

De fem forsyningsområder er her markeret, og består af tre af kommunens ejendomme (Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal) samt de to boligområder Frugtlunden (rækkehuse) og Grønningen (parcelhuse).

De fem forsyningsområder er her markeret, og består af tre af kommunens ejendomme (Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal) samt de to boligområder Frugtlunden (rækkehuse) og Grønningen (parcelhuse).

Hovedledningen vil sno sig gennem det militære område
Som det fremgår af projektmaterialet, skal hovedforsyningsledningen føres fra Ellebækvejen - sydvest for Kongevejen - hvor en ny hovedledning vil blive ført frem fra Birkerød. Ledningen vil sno sig gennem det militære område mod nordvest frem til de to boligområder, Frugtlunden og Grønningen, og videre til Blovstrødhallen. Her fra føres hovedledningen under Sortemosevej og med en stikledning under Kongevejen frem til Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal.

Hovedforsyningsledningen (blå markering) føres fra Ellebækvejen gennem det militære område mod nordvest frem til de to boligområder Frugtlunden og Grønningen og videre til Blovstrødhallen. Her fra fortsætter ledningen under Sortemosevej og med en stikledning (gul markering), der føres under Kongevejen frem til Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal.

Hovedforsyningsledningen (blå markering) føres fra Ellebækvejen gennem det militære område mod nordvest frem til de to boligområder Frugtlunden og Grønningen og videre til Blovstrødhallen. Her fra fortsætter ledningen under Sortemosevej og med en stikledning (gul markering), der føres under Kongevejen frem til Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal.