Privatskolen starter nu indskrivningen for skoleåret 2017/18

For at give interesserede mulighed for at lære mere om Allerød Privatskole holdes der informationsmøde onsdag, den 8. februar

Skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj siger: "Interessen for skolen er fortsat rigtig positiv." 

Skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj siger: "Interessen for skolen er fortsat rigtig positiv." 

INDSKRIVNING  Allerød Privatskole skriver i en pressemeddelelse, at skolen nu starter indskrivningen til 2017/2018-skoleåret og lukker derfor op for indskrivning til udvalgte årgange på skolens ventelister.

Det drejer sig om kommende 0. klasse, hvor Allerød Privatskole opretter to spor, kommende 3. klasse, hvor skolen opretter andet spor, kommende 7. klasse, hvor man opretter andet spor, og kommende 8. klasse, hvor man opretter andet spor. Derudover er skolen allerede tosporet på kommende 4. klasse.

Skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj siger: "Interessen for skolen er fortsat rigtig positiv, og alene i år har vi foreløbigt modtaget 50 opskrivninger til vores venteliste, på tværs af årgangene.

På den baggrund forventer vi indenfor en måneds tid at tage beslutning om, hvorvidt man skal lukke op for indskrivning til andet spor på yderligere 1-2 årgange til følgende klasser: Kommende 1. klasse, kommende 2. klasse, kommende 5. klasse og kommende 6. klasse."

Hvilke årgange, der i givet fald bliver lukket op, vil være baseret på en konkret vurdering af ventelisterne på de enkelte årgange. Når andet spor er fyldt op (med maks. 24 elever i klassen) vil skolen være fyldt på den pågældende årgang.

Viceskoleleder Lene Christensen siger: "At vi ikke åbner ekstra klasser på alle årgange skyldes stolthed og glæde over den kultur, vi i samarbejde med medarbejdere og elever har skabt. Denne kultur ønsker vi at bevare, og det finder vi sker bedst ved en gradvis udvidelse af skolen."

Lene Christensen fortsætter: "Til skoleåret 2018/2019 forventer vi at have en fuldt udvokset skole med to spor pr. årgang. Hvis man ønsker optagelse på Allerød Privatskole opfordres man til hurtigst muligt at blive opskrevet på ventelisten, så ens opskrivning kan tages med i betragtning ved åbning af nye klasser."

For at give interesserede mulighed for at lære mere om skolen holdes der informationsmøde onsdag, den 8. februar kl. 19:00 på Ny Allerødgård. Her vil der være mulighed for at møde Mikkel Kofod Løvenhøj og Lene Christensen samt nogle af de øvrige ansatte og se, høre og smage, hvad skolen står for.

Endelig er alle inviteret til at kigge forbi skolen og opleve skolens morgensang samt få en snak med Mikkel Kofod Løvenhøj og Lene Christensen.

"Kig forbi en af disse onsdage kl. 07:55:  Den 8. februar, den 22. februar eller den 1. marts," lyder opfordringen fra Allerød Privatskole.