Fjernvarme til Blovstrød?

Der går flere idéer og ønsker om at få ført den nye fjenvarmeforsyning fra Birkerød helt til Blovstrød

Byrådet har givet tilladelse til et kæmpe fjernvarmeprojekt, hvor både Høveltegård og Høvelte Kaserne skal forsynes med fjernvarme .  Kan man nu også få forsyningsledningen ført videre til Blovstrød?

Byrådet har givet tilladelse til et kæmpe fjernvarmeprojekt, hvor både Høveltegård og Høvelte Kaserne skal forsynes med fjernvarme. Kan man nu også få forsyningsledningen ført videre til Blovstrød?

FJERNVARME  AOB skrev en artikel den 3. januar om, at Allerød Byråd har givet tilladelse til et kæmpe fjernvarmeprojekt, hvor både Høveltegård og Høvelte Kaserne skal forsynes med fjernvarme fra Birkerød. Flere af vore læsere har efterlyst detaljer vedr. dette projekt, og vi kan her supplere med følgende oplysninger: 

Det er planlagt, at hovedforsyningsledningen lægges i offentlig vej på Byagervej i Birkerød, men lægges i ubefæstet areal langs Kongevejens nord-østlige side og stikledningen til Høveltegård lægges også i ubefæstet areal.

Hovedforsyningsledningen føres videre under Kongevejen ved Ellebækbroen frem til afsætningsstedet ved Høvelte Kaserne. Der bliver således ikke tale om at man noget sted skal grave i selve Kongevejen.

Som det fremgår af planen, bliver der ikke tale om at man noget sted skal grave i selve Kongevejen, idet hovedforsyningsledningen lægges i ubefæstet areal.

Som det fremgår af planen, bliver der ikke tale om at man noget sted skal grave i selve Kongevejen, idet hovedforsyningsledningen lægges i ubefæstet areal.

I projektmaterialet oplyses det endvidere at hovedledningen fortsættes også efter stikledningen til Høveltegård for at forbedrede en eventuel udvidelse mod Blovstrød og Lillerød. 

Aktuel udvidelse til Blovstrød
Denne udvidelse er allerede nu blevet aktuel, idet man i Allerød Kommune arbejder med en idé om at også at forsynes Blovstrødhallen, Blovstrød Skole, Blovstrød Svømmehallen, mm. med en fjernvarmetilslutning. Endvidere har Land Development A/S, som har de to nye boligprojekter 'Grønningen' og 'Frugtlunden', givet udtryk for, at de er meget interesseret i, at deres huse også forsynes med fjernvarme. 

Til Blovstrød og videre til Lillerød
Hovedforsyningsledningens placering videre nord for Høvelte Kaserne er ikke nærmere fastlagt - da der på nuværende tidspunkt er tale om et idéoplæg - men det er helt sikkert, at den i givet fald bliver placeret syd-vest for Kongevejen med én stikledning under Kongevejen til bl.a. Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal. Fra Blovstrødhallen kan hovedforsyningsledningen føres videre langs Sortemosevej til Lillerød.