Busstoppestederne på Kongevejen flyttes snart

De midlertidige busstoppesteder bliver flyttet, når entreprenørens mangler er afhjulpet

Man skal stadig gå rigtig langt mod syd for at komme med bussen. Foto: AOB

Man skal stadig gå rigtig langt mod syd for at komme med bussen. Foto: AOB

Det midlertidige busstoppested på Kongevejen for den sydgående trafik er placeret ret langt væk - ca. 300 længere mod syd - end hvor den fremtidige buslomme nu er placeret. 

Kommunen er pt. i dialog med MOVIA og stoppestederne flyttes i nær fremtid, når entreprenørens mangelafhjælpning er afsluttet.

Men hvor bliver stoppestedet for den nordgående trafik placeret? Stoppestedet bliver ikke udført som en buslomme, men bussen vil standse på selve kørebanen og stopper derved alt den øvrige bagfra kommende trafik. Projektet har på det sidste vist, at bussen skal holde umiddelbart nord for Blovstrød Byvej, men dette er en farlig placering, har flere borgere gjort opmærksom på. 

Katastrofale situationer
Som det har været tidligere - hvor busstoppestedet var placeret overfor Statoil -  'overhalede' mange bilister den holdende bus. Hvis de gør det samme ved den nye foreslåede placering, vil der kunne opstå katastrofale situationer - fordi en evt. overhaling vil ske i venstresvingsbanen for de nordfra kommende bilister, der skal ind ad Blovstrød Byvej. Jf. nedenstående planskitse.

Den rigtige løsning
Hvis man derimod placerer busstoppestedet ud for Rema 1000, vil der ikke kunne opstå de samme farlige situationer, idet en evt. 'overhaling' vil ske på venstresvingsbanen til Rema 1000. Her er der i øvrigt nu udført en fodgængerovergang ud for Østre Teglværksvej.

Fremkommeligheden for udrykningskøretøjer
Ovenstående forslag vil iøvrigt også lette udrykningskøretøjers fremkommelighed i forbindelse med en holdende bus.

AOB har forelagt problematikken for Teknik- og Planudvalget, men vi har endnu ikke fået nogen reaktion/kommentarer til ovenstående argumenter. 

På NIRAS' plantegning har redaktionen anskueliggjort problematikken på 'Den farlige løsning', og hvordan 'Den rigtige løsning' kan være. Illustration: AOB

På NIRAS' plantegning har redaktionen anskueliggjort problematikken på 'Den farlige løsning', og hvordan 'Den rigtige løsning' kan være. Illustration: AOB