Lange bilkøer på Kongevejen

Hvis man har ønsket lange og langsomme bilkøer på Kongevejen, så er det lykkedes ret godt

I myldretiden: Bilkøer på Kongevejen - så langt øjet rækker!   Hvis det er det billede, som NIRAS har ønsket, så er det lykkedes ret godt! Foto: AOB

I myldretiden: Bilkøer på Kongevejen - så langt øjet rækker! Hvis det er det billede, som NIRAS har ønsket, så er det lykkedes ret godt! Foto: AOB

Efter at Kongevejens første etape næsten er færdig, viser det sig, at der ved myldretiden stadig er rigtige lange køer for den nordgående trafik primært på grund af, at venstresvingsbanen til Sortemosevej nu næsten er blevet halveret.

En af vore læsere, Niels Faurholt, skriver i den forbindelse: "Kaos'et ved venstresvingsbanen ved Sortemosevej er begyndt her efter sommerferien. Den lange bilkø er resultatet af den forkortede venstresvingsbane, som man har lavet." 

Niels Faurholt skriver videre: "Det giver kø i eftermiddagsmyldretiden for bilister, der skal ligeud ad Kongevejen mod Hillerød. De blokeres af de bilister, som ikke kan komme ud i den korte venstresvingsbane mod Sortemosevej. Den gamle venstresvingsbane var meget længere, men man har lagt en brostenshelle midt i den - åbenbart for bevidst at forkorte den. Hvorfor mon? Det må jo oven i købet have været en ekstra udgift i det dyre projekt."

For at undgå den lange nordgående bilkø, benytter nogle bilister lejligheden til at dreje af ved Blovstrød Byvej og skyde genvej til bl.a. Hørsholm.

Evt. problemer tages op efter sommerferien
Allerød Kommunes rådgiver, NIRAS, har tidligere oplyst, at de mener, at krydset vil fungere, når det er færdigt, og når signalanlægget er finjusteret. Firmaet har, som en del af tilsynet, besigtiget krydset et par morgener kl. 7, kl. 8 og kl. 9. De fandt ikke, at der var særlige fremkommelighedsproblemer i krydset. De gjorde blot den fejl, at de besigtigede krydset om morgenen, men det er specielt i eftermiddagstimerne, at de lange køer opstår.
 
Hvis det mod forventning, efter sommerferien skulle vise sig at venstresvingsbanen er for kort, og at evt. problemer ikke lader sig løse med indstilling af lysreguleringen, vil Teknik og Drift tage problemet op med NIRAS med henblik på en løsning.

Der mangler tre ting
Første etape af Kongevejen er som nævnt næsten færdig. Dog mangler der tre ting:
1. - Den grønne byport syd for Statoil mangler at blive udført. Det bliver en anden entreprenør som skal udføre dette arbejde.
2. - Træerne langs hele vestsiden af Kongevejen mangler - de bliver først plantet til efteråret.
3. - Udlægning af støjdæmpende asfalt på kørebanen med tilslag af grå granit. Dette arbejde udføres formentlig først, når også byporten er blevet etableret.