Parkeringen ud for Rustik Bageriet

Parkeringspladserne ud for bageren på Kongevejen ville blive mere brugervenlige, hvis man nedlagde/sænkede chausséstens-øen    

De to parkeringslommer over for bageren er adskilt med en hævet  c hausséstens- f orhindring, hvilket skaber parkeringsproblemer.  Foto: AOB

De to parkeringslommer over for bageren er adskilt med en hævet chausséstens-forhindring, hvilket skaber parkeringsproblemer.  Foto: AOB

De to parkeringspladser, som nu er etableret ud for bageren på Kongevejen, er som udgangspunkt en meget fin idé. Men de to parkeringslommer er adskilt med en hævet chausséstens-ø, som gør at parkeringen bliver vanskelig. Parkeringslommerne ville blive meget mere anvendelige, hvis man nedlagde den hævede sten-forhindring, eller alternativt kunne man blot sænke chausséstens-øen, så den lå i niveau med selve parkeringsplanet. Den ville have samme funktion og tydeligt markere, at der var tale om to parkeringsbåse. Vi lader idéen gå videre til kommunen.

En af vore læsere Margit Sandum skriver i den forbindelse:
"Jeg kunne godt tænke mig at vide, om alle kan komme ind på de små parkeringspladser ved bageren i Blovstrød. Hvorfor er der lagt høje brosten midt i mellem de to båse? Der er ikke muligt at bakke ind om morgen og aften da trafikken er heftig."