Hvorfor fjerner man 3 træer ved "Den grønne byport"?

Der har været flere reaktioner på ændringen af den grønne byport, hvor man nu har fjernet en tredjedel af træerne

Plantebredden for træet på Kongevejen i Birkerød er 2,10 m og i Blovstrød kan plantebredden blive 2,20 m. Og træerne i Birkerød ser ud til at have det helt fint   og generer i øvrigt ikke trafikken. Foto AOB

Plantebredden for træet på Kongevejen i Birkerød er 2,10 m og i Blovstrød kan plantebredden blive 2,20 m. Og træerne i Birkerød ser ud til at have det helt fint og generer i øvrigt ikke trafikken. Foto AOB

Er betegnelsen 'Den grønne byport' overdrevet?
På baggrund af vor artikel i onsdags om den endelige placering og udformning af byporten på Kongevejen har der været læsere, som har spurgt, hvorfor man projektmæssigt har 'slagtet' træerne på "midterøen" - oprindeligt blev byporten dannet af i alt 9 træer (3 rækker med 3 træer i hver) - nu er der kun 6 træer. Så det, som Allerød Kommune oprindelig har kaldt for "Den grønne byport", er måske noget overdrevet.

Ikke pladsmangel
Det kan ikke være pga. af pladsmangel, at man har droppet træerne. Hvis man kører mod Birkerød ad Kongevejen vil man konstatere, at den første "ø" med et træ man møder, har en mindre plantebredde (2,10 m) end ø'en ved Blovstrød-byporten (2,20 m), og det ser ud til, at træerne i Birkerød har det ganske godt og må være godkendt af myndighederne og generer i øvrigt ikke trafikken.

En billigere løsning
Det kan heller ikke være af økonomiske årsage, at man ikke planter træer på midterøen. De 3 træer koster bestemt mindre end det at 'plante' chaussésten på hele den lange ø. 

I dispositionsforslaget var 'Den grønne byport' vist med 3 rækker træer. Illustration: NIRAS A/S

I dispositionsforslaget var 'Den grønne byport' vist med 3 rækker træer. Illustration: NIRAS A/S

Sådan forestiller AOB sig, at "Den grønne byport" kunne præsentere sig, når man kommer fra Birkerød og kører ind i Blovstrød. Dvs. også med den midterste række træer.

Sådan forestiller AOB sig, at "Den grønne byport" kunne præsentere sig, når man kommer fra Birkerød og kører ind i Blovstrød. Dvs. også med den midterste række træer.

AOBs kommentarer
Til ovenstående bemærkninger har AOB følgende kommentarer: I vor artikel i onsdags fokuserede vi mest på byportens endelige placering og mindre på, om der igen kom træer på midterøen. Men det er da helt oplagt, at der skal træer på midterøen - det bliver enda en billigere løsning, og så kan man med rette kalde det for "Den grønne byport".

Og projektmæssigt kan det sagtens nå at blive ændret. Byporten er nemlig ikke en del af det udbudte vejprojekt, idet den først udbydes og udføres i august/september måned.

AOB har forelagt sagen for formanden for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer, men vi har endnu ikke fået en tilbagemelding!

LÆS OGSÅ: Byporten rykkes længere mod syd