Allerød = landets friluftskommune?

Kommunen deltager i konkurrencen om at blive Danmarks friluftskommune 2016

Kommunens stisystemer er bl.a. blevet fremhævet i ansøgningen med særligt fokus på, hvordan planlægning af friluftlivet sker. De mange kløverstier i Allerød er nævnt - herunder den for nyligt indviede Sjælsøsti. Foto: AOB

Kommunens stisystemer er bl.a. blevet fremhævet i ansøgningen med særligt fokus på, hvordan planlægning af friluftlivet sker. De mange kløverstier i Allerød er nævnt - herunder den for nyligt indviede Sjælsøsti. Foto: AOB

Allerød Kommune deltager i Friluftsrådets store kommunekonkurrence om at blive årets friluftskommune. Der er i alt 14 kommuner, som deltager i konkurrencen, og det er den kommune, som er bedst til at planlægge og forvalte friluftslivet, der løber af med sejren. Præmiesummen på 250.000 kr. til friluftstiltag.

Borgmester Jørgen Johansen siger: "Kommunens mange rekreative og naturskønne områder og vores gode stisystem betyder, at vi her i Allerød har et mangfoldigt friluftsliv. Kommunens stærke foreningsliv og de mange selvorganiserede aktiviteter i det fri har derfor gode forudsætninger for at bruge naturen og de gode idrætsfaciliteter, vi har." 

"Friluftsliv er en naturlig del af både vores børns og vores unges hverdag – når de er på udflugt med børnehaven, skolen eller klubben, når de er til fritidsaktiviteter eller når de mødes på egen hånd med vennerne. Men det er i lige så høj grad vigtigt for os, at vores ældre nemt kan komme til skov og natur – ikke mindst for at bevare et godt helbred," uddyber Jørgen Johansen.

I ansøgningen har Allerød Kommune lagt vægt på, hvordan friluftslivet forvaltes ved at bruge naturen både som læringsrum og som legeplads. Ansøgningen nævner blandt andet Vestre Hus, som er én af hovedformidlerne af friluftsliv for kommunens institutioner. Derudover er kommunens stisystem blevet fremhævet med særligt fokus på, hvordan planlægning af friluftlivet sker gennem både benyttelse og beskyttelse af naturen. 

"De mange kløverstier vi har i Allerød, den for nyligt indviede Sjælsøsti og det nye rekreative Lynge Natur- og Friluftsområde er alle nogle blandt mange eksempler på muligheder, som er med til at give kommunens borgere flere naturoplevelser i det fri, mere bevægelse og friluftsrelaterede aktiviteter," slutter Jørgen Johansen.

Prisen som Danmarks Friluftskommune har været uddelt siden 2009, og sidste år vandt Gladsaxe Kommune prisen.

Ansøgningerne bliver bedømt af en jury, som mødes til votering i august, og kommunerne kan derefter forvente svar i starten af september måned.