Den grønne byport på Kongevejen rykkes længere mod syd

Har Teknik- og Planudvalget lyttet til AOBs kritik af byportens placering? Nu har man i hvert tilfælde godkendt, at den flyttes længer mod syd og giver en pænere byport og en bedre trafikafvikling til Drabæk Huse

1.   I NIRAS' oprindelige dispositionsforslag lå indkørslen til Drabæk Huse direkte op ad tankstationens parkeringsareal, og den sydlige udkørsel fra tankstationen lå ud til vejen for boligområdet. Illustartion: NIRAS. Tekst: AOB

1.  I NIRAS' oprindelige dispositionsforslag lå indkørslen til Drabæk Huse direkte op ad tankstationens parkeringsareal, og den sydlige udkørsel fra tankstationen lå ud til vejen for boligområdet. Illustartion: NIRAS. Tekst: AOB

2.   Da overkørslen til Drabæk Huse blev flyttet længere mod syd, blev der konflikt med byporten. En vestresvingsbane til Drabæk Huse blev meget kort og lå inde i selve byportens helle, som blev halveret. En uheldig løsning! Ændret planløsning og tekst: AOB

2.  Da overkørslen til Drabæk Huse blev flyttet længere mod syd, blev der konflikt med byporten. En vestresvingsbane til Drabæk Huse blev meget kort og lå inde i selve byportens helle, som blev halveret. En uheldig løsning! Ændret planløsning og tekst: AOB

3.   Ved at rykke den grønne byport længere mod syd (10 - 20 meter), som nu er godkendt af Teknik-og Planudvalget, bliver der mere plads til en venstresvingsbane til Drabæk Huse, og samtidig bliver selve byporten mere homogen. Ændret planløsning og tekst: AOB

3.  Ved at rykke den grønne byport længere mod syd (10 - 20 meter), som nu er godkendt af Teknik-og Planudvalget, bliver der mere plads til en venstresvingsbane til Drabæk Huse, og samtidig bliver selve byporten mere homogen. Ændret planløsning og tekst: AOB

Der har i længere tid været tvivl om, hvordan den endelige udformning af byporten ville bilve. På det 'åben hus'-møde på rådhuset den 30. april var Kongevejsprojektet anskueliggjort, dog manglede man at vise, hvordan den grønne byport ville blive.

En uheldig løsning
Senere fik AOB indsigt i et projektmateriale, hvor det viste sig, at i forhold til dispositionsforslaget var byportens midterste række træer fjernet, og venstresvingsbanen til Drabæk Huse blev meget kort og lå delvis inde i selve byportens helle, som derved blev halveret. Dette problem skrev AOB om i en artikel i maj måned og mente, at det var en meget uheldig løsning. 

Årsag til problematikken
Årsagen til at overkørslen til Drabæk Huse blev flyttet længere mod syd skyldtes, at kommunen ikke kunne blive enig med Statoil om køb af det sydlige jordstykke, som var ejet af benzinselskabet, og hvorpå indkørslen oprindelig var placeret. Derfor måtte man rykke indkørslen.

Udvalget har godkendt flytningen
Placeringen af byporten har efterfølgende været til ny behandling i Teknik- og Planudvalget, som nu har godkendt, at byporten flyttes 10 – 20 meter længere mod syd. En god beslutning!

Arbejdet forsinket
Anlægsarbejdet er i øvrigt forsinket, bl.a. pga. at der under det eksisterende vejanlæg ligger den gamle Kongevej, som skal fjernes, inden den nye vej, cykelsti m.v. kan etableres. Man bliver således ikke færdig før sommerferien, som var den oprindelige plan - men man arbejder igennem sommerferien, oplyser entreprenøren. Arbejdet med midterhellerne er i gang, og den nye byport vil blive påbegyndt inden ferien og afsluttes efter sommeren. Træerne langs nyanlægget plantes dog først i oktober/november måned.