Eksisterende kloakledning renoveres på Blovstrød Byvej

Inden der etableres en ny regnvandsledning, skal den eksisterende kloakledning renoveres

Renoveringen af den nuværende kloakledning på Blovstrød Byvej vil blive udført onsdag, den 18. og torsdag, den 19. maj, og alle beboere vil kunne komme til og fra deres hus med bil under arbejdets udførelse. Foto: AOB

Renoveringen af den nuværende kloakledning på Blovstrød Byvej vil blive udført onsdag, den 18. og torsdag, den 19. maj, og alle beboere vil kunne komme til og fra deres hus med bil under arbejdets udførelse. Foto: AOB

Som forberedelse til etableringen af den nye regnvandsledning, som vi tidligere har orienteret om, og som skal føre overskydende vand fra gadekæret til det nye regnvandsbassin på den anden side af Kongevejen, vil Forsyningen Allerød Rudersdal A/S renovere den eksisterende kloakledning i Blovstrød Byvej. Arbejdet med etableringen af den helt nye regnvandsledning starter indenfor nogle uger, og vi vil sende mere information samt en tidsplan, så snart projektet er helt på plads.
 
Renoveringen af den nuværende kloakledning vil blive udført onsdag, den 18. og torsdag, den 19. maj. Ledningen vil blive renoveret ved strømpeforing, hvor en ny ledning, trækkes ind i den eksisterende ledning. Der skal således ikke graves.
 
Arbejdet vil, efter aftale med kommunen, blive udført om aftenen/natten kl. 18:00 til kl. 02:00. Udstyret der anvendes er støjdæmpet og burde ikke give store gener for naboerne til arbejdet.
 
Det skal poienteres, at alle beboere vil kunne komme til og fra deres hus med bil under arbejdets udførelse.