Kun en delvis åbning ind til det nye Blovstrød

Kommunen havde planer om at fjerne to huse ud for Blovstrød Byvej - det bliver ind til videre kun det ene hus, som nedrives

Der bliver kun tale om en delvis åbning fra Kongevejen ind til det nye Blovstrød, idet huset til venstre på billedet ikke fjernes i første omgang. Foto: AOB

Der bliver kun tale om en delvis åbning fra Kongevejen ind til det nye Blovstrød, idet huset til venstre på billedet ikke fjernes i første omgang. Foto: AOB

Stor visuel åbning må vente
Kommunens plan var oprindeligt, at de to ejendomme, som ligger lige overfor Blovstrød Byvej, skulle nedlægges for at skabe en stor visuel åbning mellem det nuværende Blovstrød og det nye Blovstrød.

Kun det ene hus fjernes
Ind til videre bliver der kun tale om, at det nordligste hus bliver fjernet, idet ejeren af det sydlige hus også gerne vil sælge til Allerød Kommune, men man kan dog - ind til videre - ikke bliver enige om handelsbetingelserne. Da renoveringen af selve Kongevejen er i fuld gang bliver man i første omgang nødt til at bibeholde vejen ind mod de nuværende marker for at skabe adgang til huset. Dette får konsekvenser for udformningen af beplantningsbæltet, som må afbrydes ud for denne midlertidige overkørsel. Det skal dog pointeres, at der bliver ikke tale om en indkørsel til den nye bebyggelse, Drabæk Huse. Den etableres ca. 55 meter syd for Statoil.

Den orange markering på vejen viser at beplantningsbæltet må afbrydes ud for denne midlertidige overkørsel. Foto: AOB

Den orange markering på vejen viser at beplantningsbæltet må afbrydes ud for denne midlertidige overkørsel. Foto: AOB

Det, at det ene hus ikke fjernes i første omgang, får også konsekvenser for den påtænkte gang- og cykel-sti i den nye grønne kile, idet den i første omgang ikke kan munde ud til Kongevejn over for det nye fodgængeroverfelt. Det kan først iværksættes, når huset en gang bliver fjernet.