Ny plan over Kongevejs-projektet

Ved 'det åbne hus' i går på Allerød Rådhus blev der bl.a. vist en opdateret plan af Kongevejs-projektet, hvilket gav flere kommentarer og spørgsmål

Det opdaterede Kongevejsprojekt bragte flere kommentarer og spørgsmål på banen. Bl.a. mente flere Blovstrød-politikere, at det er en fejl, at der ikke etableres en buslomme for den nordgående trafik.    Niels Kirkegaard, Erling Petersen, Olav B. Christensen og Martin H. Wolffbrandt. Foto: AOB

Det opdaterede Kongevejsprojekt bragte flere kommentarer og spørgsmål på banen. Bl.a. mente flere Blovstrød-politikere, at det er en fejl, at der ikke etableres en buslomme for den nordgående trafik. 
Niels Kirkegaard, Erling Petersen, Olav B. Christensen og Martin H. Wolffbrandt. Foto: AOB

I går havde kommunen arrangeret velkomstmøde og åbent hus primært for kommunens nye borgere. Ved den lejlighed præsenterede Teknik- og Planudvalget det opdaterede projekt af Kongevejen, hvilket bragte flere spørgsmål på banen.

Den sidste nye opdaterede officielle plan af Kongevejs-projektet. Tegning: NIRAS A/S. Tekster: AOB

Den sidste nye opdaterede officielle plan af Kongevejs-projektet. Tegning: NIRAS A/S. Tekster: AOB

Spørgsmål og kommentarer:
-  For det første fremgik det klart, at der ikke bliver etableret nogen buslomme for den nordgående trafik, hvilket flere Blovstrød-politikere er stærkt i mod.

-  Det fremgik ikke af planen, hvor busstoppestedet placeres for den nordgående trafik.

-  Der etableres parkeringspladser overfor bageren.

-  Der udføres mindst 6 fodgængerovergange på den forholdsvis korte vejstrækning. Flere mere umotiveret end andre.

-  De to nedlagte ejendomme overfor Blovstrød Byvej var ikke fjernet på planen (det har AOB dog gjort), og den nuværende stikvej fra Kongevejen mellem de to parceller bibeholdes tilsyneladende, eller er det en fejl på tegningen?

-  Beklageligvis var byporten mod syd ikke vist - var papiret ikke bredt nok? Eller er detaljerne ikke helt afklaret? Spørgsmålet er bl.a.: bliver der tre rækker træer ved indkørslen til Blovstrød, som oprindelig lovet?

-  Som det fremgår af planen er indkørslen til Drabæk Huse flyttet længere mod syd - væk fra Statoil, som vil bibeholde de nuværende ind- og udkørsler.

SNIT A-A (jf. plantegning): Principsnit ved helle og plantebed. Illustration: NIRAS A/S

SNIT A-A (jf. plantegning): Principsnit ved helle og plantebed. Illustration: NIRAS A/S

SNIT B-B (jf. plantegning): Principsnit ved buslomme. Illustration: NIRAS A/S

SNIT B-B (jf. plantegning): Principsnit ved buslomme. Illustration: NIRAS A/S