Dryland til Blovstrød Svømmehal kommer tættere på

I det budgetforlig, som netop er vedtaget, fremrykkes en række investeringer. For Blovstrød-borgerne drejer det sig blandt andet om et dryland ved Blovstrød Svømmehal

Svømmeklubben ønsker at få bygget et dryland umiddelbart i forbindelse med Blovstrød Svømmehal på den eksisterende terrasse. Foto: AOB

Svømmeklubben ønsker at få bygget et dryland umiddelbart i forbindelse med Blovstrød Svømmehal på den eksisterende terrasse. Foto: AOB

Svømmerne i Blovstrød fik sidste år indrettet et rigtig fint træningslokale (et såkaldt dryland) ved det gamle Blovstrødcenter - ved siden af ‘Pultekammeret’. Oprindeligt var forslaget, at Blovstrød Svømmehal skulle udbygges mod syd (vinduesfacaden) med bl.a. et dryland-anlæg, så al træning kunne foregå inden for svømmehallens rammer, men det var der den gang ikke politisk tilslutning til.

Dryland = træningsmetoder for svømmere på land - herunder brug af træningselastikker. Situationen er fra træningslokalerne ved Blovstrødcentret. Arkivfoto: AOB

Dryland = træningsmetoder for svømmere på land - herunder brug af træningselastikker. Situationen er fra træningslokalerne ved Blovstrødcentret. Arkivfoto: AOB

Midlertidigt dryland i Blovstrødcentret
Da kommunen i øvrigt ikke har kunnet stille træningslokaler til rådighed, måtte svømmeafdeling derfor selv leje sig ind i Blovstrødcentret for ca. 100.000 kr. årlig og har derudover selv købt alt træningsudstyr.

Da bl.a. træningslokalerne i centret nu skal ombygges til boliger, har svømmeklubben ønsket at få bygget et dryland umiddelbart i forbindelse med Blovstrød Svømmehal, på den eksisterende terrasse.

Økonomien fremrykkes et år
Oprindeligt var der i 2019 sat penge af til et dryland ved svømmehallen og en tennishal. I det nye budgetforlig er begge emner nu fremrykket til 2018. Derudover er der aftalt mellem budgetforligspartierne, at der i budget 2017 afsættes midler til anlæg på skoleområdet med udgangspunkt i den igangværende skolebygningsanalyse.

En skudsikker aftale
I aftalen, som alle parter har underskrevet, står der, at "Partierne forpligter sig til, i fremtidige budgetforlig, at fastholde ovennævnte investeringer i de aftalte år. En afvigelse herfra vil være at betragte som forligsbrud og løftebrud. Ændring af denne aftale kan kun ske i fuld enighed blandt aftaleparterne."