Spejdernes bjælkehytte er pillet fra hinanden - stump for stump

Så er der ikke mere tilbage af Blackfoot-spejdernes gamle Bjælkehytte, som lå på Parkvej 27

Efter at selve bjælkehytten er blev skilt ad og kørt bort, har en gravemaskine til slut fjernet alle betonfundamenterne og derefter planeret arealet, hvor hytten var placeret. Foto: AOB

Efter at selve bjælkehytten er blev skilt ad og kørt bort, har en gravemaskine til slut fjernet alle betonfundamenterne og derefter planeret arealet, hvor hytten var placeret. Foto: AOB

Så er der ikke mere tilbage af Blackfoot-spejdernes gamle Bjælkehytte, som lå på spejdergrunden på Parkvej 27. Hytten er pillet ned - stump for stump, og den er nu ved at blive genopført af en privat ejer på en sommerhusgrund nord for Helsinge.

En sund bjælkehytte
Ejeren har tidligere udtalt til AOB: "Det er en sund bjælkehytte uden antydning af råd og svamp. Den er solidt bygget, og noget sværere at skille ad end jeg umiddelbart havde regnet med. Den skal jo skilles forsigtig ad, for det er planen, at alle bygningsdele skal genanvendes - lige fra vægbeklædning og gulvbrædder til isoleringsmaterialer. Hver tagsten skal tages forsigtig ned og pakkes og senere oplægges på ny, når hytten har fået sin nye placering."

Efter at selve bjælkehytten er blev kørt bort, har en gravemaskine til slut fjernet alle betonfundamenterne og derefter planeret arealet, hvor hytten var placeret.

To boliger på grunden
Det er planen, at der skal etableres boliger på det ledige grundareal, som ejes af Allerød Kommune. Da området imidlertid ligger i landzone, er det en forudsætning, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Et flertal af byrådsmedlemmer har godkendt, at der udarbejdes en ny lokalplan med henblik på at muliggøre etablering af to parcelhuse, men adgangen til de to huse bliver ikke fra Parkvej, men derimod fra Elmevej.