Hvorfor flytter man indkørslen til Drabæk Huse?

Der er flere, som har undret sig over, hvorfor man nu pludselig flytter overkørslen til den nye udstykning 'Drabæk Huse' længere mod syd. Her kommer svaret

På luftfotoet ses, at indkørslen til byggefelt 1-137 er flyttet længere mod syd-øst. Foto: Allerød Kommune

På luftfotoet ses, at indkørslen til byggefelt 1-137 er flyttet længere mod syd-øst. Foto: Allerød Kommune

På det af byrådet godkendte lokalplansudkast nr. 1-137, som nu ligger til høring, er der sket flere justeringer i forhold til rammelokalplanen nr. 1-134. Den væsentligste ændring er, at indkørslen til den nye boligbebyggelse er blevet flyttet over 50 meter længere mod syd-øst.

Flere borgere har spurgt, hvorfor denne ændring er sket, og forklaringen er den, at grundstykket umiddelbart syd-øst for tankstationen er ejet af Statoil. Dette grundareal ville kommunen gerne købe for at kunne placere indkørslen til boligområdet direkte op ad Statoil, og således at den sydlige udkørsel fra tankstationen blev til stikvejen.

Statoil ville gerne sælge grundstykket, dog med den betingelse, at kommunen samtidig også købte det grundareal, hvor selve tankanlægget ligger på. Med den risiko, at dette areal er forurenet, ønskede kommunen ikke at indgå en handel og måtte derfor flytte indkørslen ca. 55 meter længere mod syd-øst.

Indkørslen er nu rykket så langt mod syd-øst, at den såkaldte 'byport' - med tre rækker træer - må flyttes længere ned ad Kongevejen.  

Læs også: DRABÆK HUSE