Bjælkehytten har fået ny ejer

Blackfoot-spejdernes tidligere hytte på Parkvej har fået en ny ejer, som flytter hytten inden for et par måneder

I  nden for få måneder er den gamle Bjælkehytte fjernet, for på sigt at give plads til to parcelhuse. Foto: AOB

Inden for få måneder er den gamle Bjælkehytte fjernet, for på sigt at give plads til to parcelhuse. Foto: AOB

Bjælkehytten på Parkvej har i rigtig mange år været hjemstedet for Blackfoot-spejderne her i Blovstrød. Men som bekendt har spejderne nu overtaget BIF-fodbolds tidligere klubhus ved Blovstrød Stadion, og derfor blev aftalen med Allerød Kommune, at ved overtagelsen af klubhuset, skulle spejderne samtidig sørge for at Bjælkehytten blev fjernet.

Dette kunne i sig selv blive et stort og bekosteligt projekt; specielt hvis man ikke kunne finde en ny ejer, som var interesseret i hytten. 

Christian Bjerregaard - fra spejdernes flyttegruppe - oplyser nu til AOB, at i følge kontrakten med Allerød Kommune skulle den gamle spejderhytte være fjernet inden for de næste par måneder. "Men heldigvis har vi nu fundet en løsning på problemet, idet en privatperson fra Nordsjælland har tilbudt at overtage og fjerne huset inkl. fundamenter og de installationer, som ligger i jorden. Så er dette problem heldigvis løst - og uden udgifter for spejderne," siger Christian Bjerregaard.

Det er planen, at der skal etableres boliger på det ledige grundareal, som ejes af Allerød Kommune. Da området imidlertid ligger i landzone er det en forudsætning, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Et flertal af byrådsmedlemmerne er nu gået ind for, at der udarbejdes en ny lokalplan med henblik på at muliggøre etablering af to parcelhuse, men adgangen til de to huse bliver ikke fra Parkvej, men derimod fra Elmevej.