Vidste du, at Blovstrød Teglværk var et af Nordeuropas største værker?

Vidste du, at Blovstrød Teglværk var et af de største værker i Nordeuropa?

Bloustrød Teglværk er opført i 1860 og var, da produktionen var størst, et af de største værker i Nordeuropa. Teglværket havde omfattende industribanespornet fra flere lergrave i området.

Fabrikken lukkede i 1982. Djk' industribane-afdeling har nu til huse i de tilbageværende bygninger og jernbanesporene nu ført tilbage i deres næsten oprindelige forløb.

For oplysninger vedrørende historie og museumsaktiviteter. Se Blovstrød Banens egen hjemmeside: Blovstrød Banen.

Denne artikel vil senere blive udbygget med flere oplysninger og fotos.