Vidste du, at gården 'Sandholm' har givet navn til Sandholmlejren?

Hovedbygningen af gården 'Sandholm'.

Hovedbygningen af gården 'Sandholm'.

Vidste du, at gården ‘Sandholm’ har givet navn til ‘Sandholmlejren’?

Der er en hel del misforståelser og ordforvekslinger omkring Sandholm, Sandholmgård, Sandholmlejeren, Sandholmvej og Sandholmgårdsvej.

Man skal holde tungen lige i munden - men her er udredningen:
Lad os allerførst slå fast, at 'Sandholmgård' ikke ligger i Blovstrød, men i Horsemosen i Lillerød, og gården eksiserer endnu og ligger på Sandholmvej 9.

Gården 'Sandholm' ligger derimod i Blovstrød. Den ligger ret anonym på vestsiden af Ellebækvej - ca. 400 meter fra Sandholmgårdsvej. Sandholm har givet navn til Sandholmgårdsvej, og det er således ikke Sandholmgård, som har navngivet vejen - hvad man umiddelbart kunne tro.

Gården Sandholm nævnes første gang i et skøde fra 1346. Hofarkitekten Lauritz de Thurah overtog Sandholm i 1743, men 6 år senere nedbrød Thurah stuehuset og opførte en helt ny grundmuret hovedbygning og omlagde samtidig have og park. Stedet betegnedes af Thurah selv som “Anseligt, dejligt og lysteligt”. Gården havde en smuk udsigt over Sjælsø. Der findes ingen afbildinger af Thuras Sandholm, men ud fra den af Thurah opførte og endnu eksisterende Holtegård, kan man danne sig et skøn om udseendet af den fuldførte Sandholm.I 1834 nedbrændte stuehuset, men blev senere genopbygget. I 1948 overtager Forsvarsministeriet (Den kongelige Livgarde) ejendommen og det omkringliggende have- og parkanlæg.

Sandholmlejren opføres på øvelsesterrænet i 1910-12. Den benævnes officielt til ‘Lejren ved Sandholm’. Lejren har således fåer navn efter gården 'Sandholm' og ordet 'lejren' skyldes, at der oprindelig var tale om en militær teltlejr lige som ved Høveltelejren.